Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/9898
Title: Hasat öncesi ethrel (2-chloroethylphosphonic acid) uygulamalarının domates (lycopersican esculentum mill.) 'in tohum kalite ve kantitesine etkisi
Other Titles: The effect of pre-harvest ethrel (2-cloroethylphosphonic acid) treatment on tomato (lycopersican esculentum mill.) seed quality and quantity
Authors: Şeniz, Vedat
Sarıca, Esma
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı.
Keywords: Bahçe bitkileri
Horticultural crops
Domates
Tomato
Ethrel
Tohum kalitesi
Seed quality
Issue Date: 9-Jul-1992
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Özgür, E. S. (1992). Hasat öncesi ethrel (2-chloroethylphosphonic acid) uygulamalarının domates (lycopersican esculentum mill.) 'in tohum kalite ve kantitesine etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu araştırmada hasat öncesi Ethrel uygulamalarının dört domates ( SC 2121, H 2274, Colorado ve VF 6203) çeşidinin tohum kalite ve kantitesine etkisi araştırılmıştır. Bu amaçla hasattan 7, 14 ve 21 gün önce kontrol, 250, 500, 1 000 ve 1 500 ppm Ethrel uygulanmıştır. Tek hasat yapılarak yeşil ve kırmızı meyve verimleri tespit edilmiş, bu meyvelerden elde edilen tohumların miktarları ile bir gramdaki sayıları ve bin tane ağırlıkları belirlenmiştir. Ayrıca tohumların çimlenme oranları da araştırılmıştır. Araştırma sonucunda; parsele yeşil meyve verimi en yüksek, H 2274 çeşidinin kontrollerinden elde edilirken en fazla kırmızı meyve VF 6203 çeşidinde hasattan 7 gün .önce yapılan 1 000 ppm'lik uygulamadan almmıştır(13.17 kg/parsel = 8,44 Kg/m2). Yeşil meyvelerden alınan tohum miktarları en yüksek H 2274 çeşidinde ve hasattan 7 gün önce uygulanan 1 000 ppm'lik dozdan almmıştır(19.44 g/parsel = 12.46 g/m2). Kırmızı meyvelerden alman- en yüksek tohum miktarları ise VF 6203 çeşidinde (35.64 g/parsel = 22*84 g/m2) hasattan 14 gün önce yapılan 1 000 ppm'lik uygulamadan elde edilmiştir. Bir gramdaki tohum sayıları; SC 2121 çeşidinin yeşil meyvelerinde 487 adet ile hasattan 21 gün önce uygulamasındaki kontrol ile 1 500 ppm'lik dozda en yüksek olmuştur. Aynı çeşidin kırmızı meyvelerinde de 382 adet ile hasattan 14 gün önce uygulanan 1 000 ppm'lik dozda en fazla tohum sayısı tespit edilmiştir. Bin tane tohum ağırlığı; yeşil meyvelerde H 2274 çeşidinde 3.13 g ile en fazla hasattan 21 gün önce uygulanan 250 ppm'lik dozda alınırken, Colorado çeşidinin kırmızı meyvelerinde hasattan 14 gün önce yapılan Ethrel uygulamalarından 250 ppm de 3.43 g ile en yüksek ağırlığı vermiştir. En yüksek çimlenme oranlar} yeşil meyvelerden alman tohumlarda 10. gün sayımlarında görülmüş ve % 97 ile yüksek çimlenme Colorado çeşidinde hasattan 21 gün önce uygulamalarının kontrolünde bulunmuştur. Kırmızı meyvelerden alınan tohumların ise 7. ve 10. gün sayımlarında çimlenme oranlarının oldukça yüksek olduğu görülmüş, hatta VF 6203 çeşidinin çoğu uygulamasında çimlenmede % 100'lük oranlar saptanmıştır.
In this study, the effects of pre-harvest Ethrel treatment on the seed quality and quantity of four tomato cultivars (SC 2121, H 2274, Colorado, and VF 6203) were investigated. With this purpose, Ethrel at control, 250, 500, 1 000 and 1 500 ppm rates were applied 7, 14 and days before harvest. Green and red fruit yields were determined as a result of single harvest and, the quantities of seeds obtained from them, and number of seeds per 1 g and 1 000 seed-weight were evaluated. Moreover, the germination ratios of the seeds were investigated. As the result of the study, the highest green fruit yield per plot was obtained from the control group of cv. H 2274 whereas highest red fruit yield was obtained from cv. VF' 6203 treated with 1 000 ppm Ethrel 7 days before harvest(13.17 kg/plot = 8O44. Kg/m2). The highest quantity of seeds from green fruits was obtained from cv. H 2274 treated with 1 000 ppm Ethrel 7 days before harvest(19.44 g/plot = 12"46 g/m2) while the highest quantity of seeds from red fruits was obtained from cv. VF 6203 treated with 1 000 ppm Ethrel 14 days before harvest (35.64 g/plot = 22.84 g/m2). Number of seeds per 1 g was found highest with control and 1 500 ppm doses applied 21 days before harvest as 487 in green fruits of cv. SC 2121. With the red fruits of the same cultivar, the highest number of seeds was found as 382 with 1 000 ppm application 14 days before harvest. 1 000 seed weight was determined to be highest in cv. H 2274 as 3.13 g with 250 ppm dose applied 21 days before harvest in green fruits, and as 3.43 g with 250 ppm dose applied 14 days before harvest in the red fruits of cv. Colorado. The highest germination rates were observed in the seeds from green fruits at the counts on the 10 th. day as 97 % in the cv. Colorado treated with control dose 21 days before harvest. With the seeds from red fruits, the germination rates were observed to be rather high at the counts on the 7 th and the 10 th day, and ratios of 100 % were determined in most treatments on cv. VF 6203.
URI: http://hdl.handle.net/11452/9898
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
023771.pdf
  Until 2099-12-31
2.83 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons