Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/9896
Title: Uluabat Gölü Kadife balıklarında (Tinca tinca L. 1758) endoparazit yaşayan plathelminth parazitlerin tespitine yönelik çalışmalar.
Other Titles: Studies on detection of platelelminth parasites living in endoparasites in Velvet fish (Tinca tinca L. 1758) in Uluabat Lake.
Authors: Altunel, Naci
Aksakal, Hatice Nur
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyoloji Anabilim Dalı.
Keywords: Asymphylodora
Parazitler
Parasites
Plathelminth
Uluabat gölü
Uluabat lake
Yeşil sazan
Tench
Issue Date: 30-Sep-1992
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Aksakal, H. N. (1992). Uluabat Gölü Kadife balıklarında (Tinca tinca L. 1758) endoparazit yaşayan plathelminth parazitlerin tespitine yönelik çalışmalar. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: 22.11.1990 - 12.06.1991, tarihleri arasında Uluabat gölünden temin edilen 51 adet Kadife balığı(Tinca tinca L.1758) üzerinde, parazitolojik incelemeler yapılmıştır. İncelemeler sırasında, bağırsakta aynı türden, toplam 1646 tane bireye rastlanmıştır. Canlı ve total boyanmış 25 parazit üzerinde, yapılan inceleme ve ölçüm sonucu, ilgili parazitin Plathel-minthes grubundan Asymphylodora tincae olduğu anlaşılmıştır. Avrupa güneyinden Uluabat gölüne kadar uzanmış olan bu parazit, Barbus barbus göz ardı edilecek olursa, Kadife balığının (Tinca tinca L.1758) Spesifik paraziti olduğu kanaatini vermektedir.
In this study that has been done between 22.11.1990 and 12.6.1991, 51 tenchs (Tinca tinca L.1758) have been examined. During this study 1646 Asymphvlodora tincae (Digenea) which were living in their intestines, have been recorded. It has been created impression that this parasites geographically have been distrubted from south Europe to Uluabat Lake and specific parasite of tenchs if Barbus barbus is excepted.
URI: http://hdl.handle.net/11452/9896
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
023753.pdf
  Until 2099-12-31
3.46 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons