Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/9870
Başlık: Patlıcan, biber, hıyar ve kültür mantarının kontrollü atmosferde muhafazası üzerinde araştırmalar
Diğer Başlıklar: Researches on the preservation of eggplant, pepper, cucumber and cultivated mushroom in a controlled atmosphere
Yazarlar: Eriş, Atilla
Özer, M. Hakan
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Bahçe bitkileri
Horticultural crops
Biber
Pepper
Hıyar
Cucumber
Kültür mantarları
Mushrooms
Patlıcan
Eggplant
Soğuk depolama
Cold storage
Yayın Tarihi: 10-Tem-1992
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Özer, M. H. (1992). Patlıcan, biber, hıyar ve kültür mantarının kontrollü atmosferde muhafazası üzerinde araştırmalar. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Özet: Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü'nde 1989-1991 yıllarında yapılan bu çalışmada; kontrollü atmosferde muhafazanın patlıcan, biber, hıyar ve kültür mantarının kalite parametreleri üzerine etkileri belirlenmiştir. Bu amaçla bölümde bulunan kontrollü atmosferli soğuk hava deposundan yararlanılmıştır. Mantarın, Acraricus bisporus L. U1 hattı ile kurulan denemeleri sonucunda, özellikle % 15 C02 : % 10 02 içeren KA ile 0 °C sıcaklık ve % 90-95 n.n. koşullarında, başlangıçtaki kalitede büyük bir değişim olmaksızın 1 ay kadar depolanabileceği belirlenmiştir. Ayrıca KA koşullarının mantarın hasat sonrası büyüme ve gelişimi üzerine de etkili olduğu tespit edilmiştir. Dolmalık biberin "Kandil" ve "11B-14" çeşitleri farklı KA koşullarında, 10 °C sıcaklık ve % 90-95 n.n. de 6 hafta (43 gün) depolanmışlardır. Muhafaza sonucunda, % 5 C02 : % 5 02 ve % 10 C02 : % 5 02 KA kontrollü atmosfer koşulları başta olmak üzere, her iki çeşidde de genel dış görünüşde önemli bir değişim olmaksızın dolmalık biberin 5 hafta süreyle depolanabileceği belirlenmiştir. Hıyarlar, "Petita" ve "Beit Alpha Albeit" çeşitlerinin kullanıldığı denemede 10°C sıcaklık ve % 90-95 n.n. içeren çeşitli KA koşullarında 3 hafta süreyle depolanmışlardır. Kurulan iki deneme sonucuna göre, hıyarların % 5 C02 : % 10 02 içeren KA koşullarında, başlangıçtaki kalitenin korunarak iki hafta süre ile başarılı bir şekilde depolanabileceği bulunmuştur. Patlıcanın "Baluroi" çeşidinin kullanıldığı denemelerde 10°C sıcaklık ve % 90-95 n.n. koşullarında yürütülmüştür. Bu depolama koşullarında çeşitli KA bileşimlerinin uygulandığı 19 gün süren muhafaza sonucunda, patlıcanların % 3 C02 : % 3 02 ve % 5 C02 : % 5 02 bileşimlerinde 3 hafta depolanabileceği saptanmıştır.
URI: http://hdl.handle.net/11452/9870
Koleksiyonlarda Görünür:Fen Bilimleri Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
023722.pdf
  A kadar 2099-12-31
24.18 MBAdobe PDFGöster/Aç Bir kopya isteyin


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons