Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/9870
Title: Patlıcan, biber, hıyar ve kültür mantarının kontrollü atmosferde muhafazası üzerinde araştırmalar
Other Titles: Researches on the preservation of eggplant, pepper, cucumber and cultivated mushroom in a controlled atmosphere
Authors: Eriş, Atilla
Özer, M. Hakan
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı.
Keywords: Bahçe bitkileri
Horticultural crops
Biber
Pepper
Hıyar
Cucumber
Kültür mantarları
Mushrooms
Patlıcan
Eggplant
Soğuk depolama
Cold storage
Issue Date: 10-Jul-1992
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Özer, M. H. (1992). Patlıcan, biber, hıyar ve kültür mantarının kontrollü atmosferde muhafazası üzerinde araştırmalar. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü'nde 1989-1991 yıllarında yapılan bu çalışmada; kontrollü atmosferde muhafazanın patlıcan, biber, hıyar ve kültür mantarının kalite parametreleri üzerine etkileri belirlenmiştir. Bu amaçla bölümde bulunan kontrollü atmosferli soğuk hava deposundan yararlanılmıştır. Mantarın, Acraricus bisporus L. U1 hattı ile kurulan denemeleri sonucunda, özellikle % 15 C02 : % 10 02 içeren KA ile 0 °C sıcaklık ve % 90-95 n.n. koşullarında, başlangıçtaki kalitede büyük bir değişim olmaksızın 1 ay kadar depolanabileceği belirlenmiştir. Ayrıca KA koşullarının mantarın hasat sonrası büyüme ve gelişimi üzerine de etkili olduğu tespit edilmiştir. Dolmalık biberin "Kandil" ve "11B-14" çeşitleri farklı KA koşullarında, 10 °C sıcaklık ve % 90-95 n.n. de 6 hafta (43 gün) depolanmışlardır. Muhafaza sonucunda, % 5 C02 : % 5 02 ve % 10 C02 : % 5 02 KA kontrollü atmosfer koşulları başta olmak üzere, her iki çeşidde de genel dış görünüşde önemli bir değişim olmaksızın dolmalık biberin 5 hafta süreyle depolanabileceği belirlenmiştir. Hıyarlar, "Petita" ve "Beit Alpha Albeit" çeşitlerinin kullanıldığı denemede 10°C sıcaklık ve % 90-95 n.n. içeren çeşitli KA koşullarında 3 hafta süreyle depolanmışlardır. Kurulan iki deneme sonucuna göre, hıyarların % 5 C02 : % 10 02 içeren KA koşullarında, başlangıçtaki kalitenin korunarak iki hafta süre ile başarılı bir şekilde depolanabileceği bulunmuştur. Patlıcanın "Baluroi" çeşidinin kullanıldığı denemelerde 10°C sıcaklık ve % 90-95 n.n. koşullarında yürütülmüştür. Bu depolama koşullarında çeşitli KA bileşimlerinin uygulandığı 19 gün süren muhafaza sonucunda, patlıcanların % 3 C02 : % 3 02 ve % 5 C02 : % 5 02 bileşimlerinde 3 hafta depolanabileceği saptanmıştır.
URI: http://hdl.handle.net/11452/9870
Appears in Collections:Fen Bilimleri Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
023722.pdf
  Until 2099-12-31
24.18 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons