Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/9848
Title: Uluabat (Apolyont) Gölünde yaşayan turna balıkları (esox lucius, l. 1758)'ndaki endohelminthlerin tespitine yönelik çalışmalar
Other Titles: Studies on the detection of endohelminths in pike fish (esox lucius, l. 1758) living in Uluabat (Apolyont) Lake
Authors: Altunel, F. Naci
Öztürk, M. Oğuz
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyoloji Anabilim Dalı.
Keywords: Biyoloji
Biology
Uluabat Lake
Uluabat Gölü
Issue Date: 26-Jan-1995
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Öztürk, M. O. (1995). Uluabat (Apolyont) Gölünde yaşayan turna balıkları (esox lucius, l. 1758)'ndaki endohelminthlerin tespitine yönelik çalışmalar. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada, Uluabat (Apolyont) Gölündeki Turna balıklarının endoparazitleri araştırılmıştır. Araştırma mataryali balıkçılar tarafından serpme ag, pinter vb. yöntemler ile yakalanan balıklardan temin edilmiştir. Araştırma süresince 132 Turna balığı incelenmiş, bunlardan 128‘nin parazitli olduğu tesbit edilmiştir. Araştırma sonucu toplam 12560 adet parazite rastlanılmıştır. Parazitlerden 8561'i Tetraonchus monenteron (Monogonea); 3235'i Rhipidocotyle sp., 2'i Diplodiscus sp, (Digenea); 759'u Raphidascaris acus (Nematoda); ve l'i Argulus foliaceus (Crustacea)'a ait olduğu görülmüştür. Kaydedilen parazitlerin tamamı Turna balığı için yeni kayıt özelliği taşımaktadır.
In this study, it has searched Pike's endoparasites in Uluabat Lake. Research material is ensured from fishes that cought by local fisherman using methods such as net, pinter and ete. During researehes 132 Pike is investigated and 128 fish sanıp 1 es have got parasites. At the end of study, total 12560 parasites is determinated. Ali of the specimen,- 8561 Tetraonchus monenteron (Monogonea) ; 3235 Rhipidocotyle sp., 2' i Diplodiscus sp. (Digenea),- 759 Raphidascaris acus (Nematoda); and 1 Arcru1us foliaceus (Crustacea) have been found to be present. The recoded ali parasite are new specimen for pike in Turkey.
URI: http://hdl.handle.net/11452/9848
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
045283.pdf
  Until 2099-12-31
2.9 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons