Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/9845
Title: Uludağ Üniversitesi Tarımsal Araştırma ve Uygulama Merkezi arazisinde iklim verilerinden yararlanılacak ekim zamanının belirlenmesi üzerine bir araştırma
Other Titles: A research on the determination of the planting time to benefit from climate data on the land of Uludağ University Agricultural Research and Application Center
Authors: Demir, Ali Osman
Ekeryılmaz, Arzu
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarımsal Yapılar ve Sulama Anabilim Dalı.
Keywords: Ekim zamanı
Sowing time
Tarımsal meteoroloji
Evapotransplrasyon
Tarla Kapasitesi
Penman monteith yöntemi
Kışlık buğday
Ayçiçeği
Agrometeorology
Evapotranspiration
Field capacity
Penman monteith method
Winter wheat
Sunflower
Issue Date: 9-Jun-1995
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Ekeryılmaz, A. (1995). Uludağ Üniversitesi Tarımsal Araştırma ve Uygulama Merkezi arazisinde iklim verilerinden yararlanılacak ekim zamanının belirlenmesi üzerine bir araştırma. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada, Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Araştırma ve Uygulama Merkezi Arazisinde kuru koşulda tarımı yapılan ve münavebeli olarak yetiştirilen ayçiçeği ve buğday bitkileri için uygun ekim zamanının belirlenmesine çalışılmıştır. Araştırmada ekim zamanı belirleme kriterleri olarak; toprak nemi,toprak sıcaklığı ve don olasılığı seçilmiştir. Toprak nemi, bitki yetişme dönemleri ve toprak nem denge modeli dikkate alınarak hazırlanan bilgisayar programı ile tahminlenmiştir. Model parametrelerinden birisi olan evapotransplrasyonun tahminlenmeslnde İse, Modifiye Penman Monteith yöntemi kullanılmıştır. Buna göre; araştırma alanı ağır bünyeli topraklarında münavebeli olarak yetiştirilen ayçiçeği bitkisi için 11-20 Mart, buğday bitkisi için İse Ekim ayının son 10 günlük periyodu ekim için uygun bulunmuştur.
In this study, the most suitable sowing time of sunflower and winter wheat grown successively under dry farming conditions in the field of Agricultural Research Centre of Uludağ University was tried to be determined. In the study, the humidity of soil, the heat of soil and the probability of frost were chosen as the criteria for the time of sowing. The humidity of soil was estimated by the computer programme prepared by taking plant growing periods soil humidity balance model into consideration. Modified Penman Monteith Method was applied in the estimation of evapotranspiration, which is one of the model parameters. According to this study, the most suitable sowing period has been determined as March 11th-20th for sunflower and as the last ten days of October for winter wheat
URI: http://hdl.handle.net/11452/9845
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
045273.pdf10.38 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons