Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/9744
Başlık: Porsuk (Taxus baccata L.) çeliklerinin köklendirilmesi üzerinde bir araştırma
Diğer Başlıklar: A research on the rooting of yew (Taxus baccata L.) cuttings
Yazarlar: Mengüç, Ahmet
Çetin, Aysun
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Köklendirme
Taxus baccata
Rooting
Porsuk ağacı
Taxus
Yayın Tarihi: Mar-1991
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Çetin, A. (1991). Porsuk (Taxus baccata L.) çeliklerinin köklendirilmesi üzerinde bir araştırma. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Özet: Bu araştırmada "Taxus baccata L." 'nin çelikle üretiminde; dışarıya yapılan dikimde IBA dozlarının, sera içerisine yapılan dikimlerde ise değişik dikim tarihlerinin ve IBA dozlarının çeliklerin kallus oluşturma ve köklenme yüzdeleri ile kök uzunluğu ve ağırlığı üzerimdeki etkisi incelenmiştir. Elde edilen sonuçlara göre; dışarıya yapılan dikimde, çeliklerin kallus oluşturma yüzde sine % 0.4'lük IBA'nın (kontrol) etkili olduğu bulunmuştur. Değişik Dozlardaki IBA'nın çeliklerin köklenme yüzdesi kök uzunlğu ve yaş kök ağırlığı üzerinde önemli bir etkisi görülmemiştir. Sera içerisine yapılan dikimlerde, çeliklerin kallus oluşum yüzdesi bakımından 5 Şubat ve 8 Aralık dikimleri arasında bir farkın olmamasına karşın, çeliklerin köklenme yüzdesi, kök uzunluğu ve yaş kök ağırlığı üzerinde 5 Şubat dikiminin en etkili olduğu görülmüştür. Değişik dozlardaki IBA'nın kallus oluşumu ve köklenme yüzdesi ile kök uzunluğu ve ağır lığı üzerinde önemli bir etkisi bulunmamıştır. Bununla birlikte 5 Şubat dikiminde % 0,8'lik IBA'nın kullanımı, köklenme yüzdesi ve kök uzunluğu bakımından en iyi sonucu vermiştir.
A research on the rooting of yew ( Taxus baocata I. ) cuttings. In this research, the effects of IBA doses with outdoor planting and of different planting dates and IBA doses with greenhouse planting on the percentages of callus formation and rooting and on root length and weight of. yew ( Taxus baccata 1.) cuttings were determined,, According to the results obtained; 0.4 % IBA (control) was found effective on the percentage callus formation of cuttings with outdoor planting. IBA at different doses did not have a significant effect on the rooting percentage, root length and root fresh weight of cuttings0 With the greenhouse plantings, although no difference existed between 5 February and 8 December plantings with respect to percentage callus formation, 5 February planting was seen to be most effective on the rooting percentage, root length and root fresh weight of cuttings. IBA at different doses was found to have no significant effect on the percentages of callus formation and rooting and on root length and root fresh weight However the use of 0.8 % IBA in February, planting gave the best results with regard to rooting percentage and root length.
URI: http://hdl.handle.net/11452/9744
Koleksiyonlarda Görünür:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
010361.pdf4.21 MBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons