Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/9740
Title: Bursa şartlarında ikinci ürün olarak yetiştirilen yem şalgamı (Brassica rapa L.)'nın verim ve kalite özellikleri üzerinde araştırmalar
Other Titles: Researches on yield and quality characteristics of feed turnip (Brassica rapa L.) grown as a second product under Bursa conditions.
Authors: Açıkgöz, Esvet
Uzun, Ayşen
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarla Bitkileri Anabilim Dalı.
Keywords: Bursa
Şalgam
Verim
Yem şalgamı
Forage turnip
İkinci ürün
Secondary crop
Turnip
Issue Date: 1990
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Uzun, Ayşen. (1990). Bursa şartlarında ikinci ürün olarak yetiştirilen yem şalgamı (Brassica rapa L.)'nın verim ve kalite özellikleri üzerinde araştırmalar. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu araştırma, buğdayın yeraldığı ekim nöbeti sisteminde, "buğday hasadından ilkbahar "bitkisinin ekimine kadar geçen dönemde ikinci ürün olarak yetiştirilen iki yem şalgamı (Brassioa rapa. L. ) çeşidinin bölgeye adaptasyon yeteneklerinin ve yaprak-yumru verimi ile "bazı kalite özelliklerinin saptanması amacıyla 1989 yılında yapılmıştır. Ekimler, üç farklı ekim yatağına yapılmıştır, ekim yatağı hazırlama yöntemlerinin yeşil yaprak, yaş yumru, kuru madde ve ham protein verimi ile ham protein oranını etkilediği saptanmıştır. Bu çalışmada, direkt anıza yapılan ekimlerden daha yüksek verim elde edildiği görülmüştür. İncelenen iki çeşit arasın da, verim "bakımından istatistiki olarak "bir farklılık bulunmamasına rağmen "Polybra" çeşidinin daha verimli olduğu gözlenmiştir.
This research work was carried out in 1989, in order to find out adaptation ability, foliage and root yield of tiro forage turnip (Brassica rapa L.) .cultivars grown in the period between Wheat harvesting and seeding of spring crop in following year. The seedings were made into three different seedbeds. Seedbed preparation methods affected fresh foliage and root, dry matter yield, protein content of the crops. In this study the highest yields were obtained from the direct seeding into stubble. Despite the yield difference between tito turnip cultivars was insignificant, the cultivar "Polybra" was found numerically superior in yield.
URI: http://hdl.handle.net/11452/9740
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
010198.pdf
  Until 2099-12-31
1.9 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons