Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/9734
Title: F-18 radyoizotopu ile organ taranmasında karaciğer ve bazı kritik organların aldıkları dozun "ortalama kiriş uzunluğu" yöntemiyle hesaplanması
Other Titles: Calculation of the dose taken by the liver and some critical organs in the screening of the organ with F-18 radioisotope using the "average beam length" method
Authors: Özmutlu, Cihan
Bozkurt, İsmail
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Fizik Anabilim Dalı.
Keywords: Böbrek
Radioisotopes
Spleen
Kidney
Dalak
Karaciğer
Liver
Ortalama kiriş uzunluğu
Mean chord length
Radyoizotoplar
Issue Date: 1990
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Bozkurt, İ. (1990). F-18 radyoizotopu ile organ taranmasında karaciğer ve bazı kritik organların aldıkları dozun 'ortalama kiriş uzunluğu' yöntemiyle hesaplanması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: 18 F-5-Flourorasil maddesiyle organ taramasında, Karaciğerin içerdiği radyoizotop nedeniyle Karaciğerin aldığı doz, Böbreğin içerdiği radyoizotop nedeniyle Böbreğin ve Karaciğerin aldığı doz, Dalağın içerdiği radyoizotoptan dolayı Dalağın ve Karaciğerin aldığı doz, Ortalama kiriş uzunluğu metoduyla hesaplanmıştır. Sonuçlar literatürde verilen MIRD değerleri ile karşılaştırılmış ve uygun bulunmuştur.
18 In the F-5-Flourorasil Organ scaning the radiation dose absorbed by the Liver due to the radyoisotops censentrated in the Liver. The radiation dose absorbed by the kidney due to the radyoizotops consentrad in the kidney. The radiation dose absorbed by the spleen due to the radyoizotops consentrated in the spleen. And the radiation dose absorbed by the Liver due to the radyoizotops consentrated in the kidney and the spleen, have been calculated by using the method of inean Cord Lenght. The result have been compared the Valuen of MIRD.
URI: http://hdl.handle.net/11452/9734
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
010202.pdf
  Until 2099-12-31
1.1 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons