Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/9720
Title: Uludağ alpin zonu bitkilerinin nitrat redüktaz aktivitesi (NRA) üzerinde araştırmalar
Other Titles: Researchs on the nitrate reductase activity of the alpine zone plants in Uludağ
Authors: Gökçeoğlu, Mustafa
Yıldız, Hülya
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyoloji Anabilim Dalı.
Keywords: Alpin zona
Alpine zone
Vegetation
Bitki örtüsü
Festuca
Nitrat redüktaz aktivitesi
Nitrate reductase activity
Tuniperus
Uludağ
Issue Date: 15-Sep-1992
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Yıldız, H. (1992). Uludağ alpin zonu bitkilerinin nitrat redüktaz aktivitesi (NRA) üzerinde araştırmalar. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu araştırmada Uludağ alpın zonunda yer alan Juniperus ve Nardus bitki topluluklarını oluşturan bitkilerde nitrat redüktaz aktivitesi belirlenmiştir. Nitrat redüktaz aktivitesi, inkübasyon ortamında bırakılan bitki parçalarının nitratı indirgemeleri sonucu oluşan nitritin spektrofotometrede ölçülmesiyle tayin edilmiştir. Araştırma sonucunda, bitkilerin nitrat redüktaz aktivitesinin familyalara ve türlere göre değiştiği tespit edilmiştir. Araştırma alanlarındaki familyalardan, Urticaceae familyasının 17.08 timolNOj/g.h ile en yüksek NRA'ya, Lentibu/ariaceae familyasının ise 0.01 |imolNO2/g.h ile en düşük NRA'ya sahip olduğu saptanmıştır. Elde edilen NRA değerleri bitki topluluklarına göre değerlendirildiğinde, Festuca bitki topluluğunda NRA'nın 1.54 |imol NOj/g.h ile en yüksek, Nardus bitki topluluğunda ise 0.88 |imolNO2/g.h ile düşük olduğu belirlenmiştir. Juniperus bitki topluluğunun ortalama NRA'sı, Festuca bitki topluluğunun ortalama NRA'sından düşük olmasına karşın, Nardus bitki topluluğunun ortalama NRA'sına benzerdir(0.89 |xmolNOj/g.h). Yükseklik ile NRA arasında da bir ilişki olduğu ve NRA'nın yüksekliğe bağlı olarak arttığı görülmüştür. Nitrat redüktaz aktivitesinin topraktaki yıllık net nitrat verimi ile ilişkisine bakıldığında, yüksek NRA'ya sahip olan Festuca bitki topluluğunun yer aldığı alanlarda yıllık net nitrat veriminin yüksek olduğu saptanmıştır(25.614 kg/ha). Yıllık net nitrat veriminin düşük olduğu (12.914 kg/ha), Nardus bitki topluluğunun NRA'sı düşüktür.(0.88 [imol NO2/g.h) Yine bu araştırmada elde edilen NRA değerleri ile, bu toplulukların fitomass'ında saptanmış olan yıllık azot artışı da uygunluk göstermektedir.
In this research, the nitrate redüctase activities of the plants forming the plant community of Peştuca , Juniperus and Nardus are determined. The nitrate redüctase activity is determined by the nitrate redüction of the plant particles left in the incubation medium. At the end of this research, it was determined that the nitrate redüctase activity varies in different families and species. From families in the research area, it was defined that the Urticaceae fam il y has the highest NRA with 17.08 |imol W5^^.vx\&\\\sLentibuiariaceat family has the lowest NRA with 0.01|imol NOj/g.h . When the obtained NRA values are evaluated according to communities of plants, it was determined that Peştuca plant community has the highest NRA value with 1.54 p.mol NOj/g.h and, Nardus plant community has the lowest NRA value with 0.88 |imol NOj/g.h. Though the average NRA of plant community Juniperus is lower than average NRA of the plant community Peştuca it is similar to the average NRA of plant community Nardus (0.89 pnol NOj/g.h). A relationship between height and NRA values and increased NRA according to height was observed. Considering the relationship betvveen the nitrate redüctase activity with the annual net nitrate profit in soil, the annual nitrate prof it is determined to be high in the areas where the Peştuca plant community is located (25.596 kg/ha). The NRA is low (0.88 |imol NO2/g.h) in the Nardus plant community having a low net nitrate profit. Also in this research, the determined NRA values and the annual nitrogen increase in the phytomass of these communities show similarity.
URI: http://hdl.handle.net/11452/9720
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
023767.pdf
  Until 2099-12-31
3.7 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons