Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/9684
Title: Baca gazından kükürtoksitlerin tutulması
Other Titles: Retention of sulfur oxides from flue gas
Authors: Kamçıcı, Ümit
Şengör, Ergun
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Makine Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Baca gazı
Spraying systems
Flue gas
Hava kirliliği
Air pollution
Kükürt oksit
Sulfur oxide
Püskürtme sistemleri
Issue Date: 1990
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Şengör, E. (1990). Baca gazından kükürtoksitlerin tutulması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Baca gazlarındaki SOg'nin atmosfere salınmadan önce kont rol edilmesi amacıyla, yüksek kükürtlü linyit, küçük bir yakma sistemi olan sobada yakılmış ve S02 içeren baca gazlarının 5*10,15,20 ve 25 gr/lt deri simli kireç çözeltilerince tutulması incelenmiştir. Sonuç olarak en yüksek verime 10-15 gt*/lt konsantrasyonunda eri sildiği ve konsantrasyonun 15 gr/lt den daha fazla arttırılmasıyla verimde önemli bir artış olmadığı bulunmuştur.
With the aim of controlling SOg omissions in flue gasses, before they are relased to the atmosphere, a high sulphur con taining lignite has been burned in a stove-like small system and absorbtion of different concentrations of SOg have been examined in lime solutions with the concentrations of 5 10, 1520 and 25 gr./lt. As a result it is found out that the highest efficiency is reached with 10-15 gr#/lt. and increases in efficiency with higher concentrations of lime arent important.
URI: http://hdl.handle.net/11452/9684
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
010188.pdf
  Until 2099-12-31
2.79 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons