Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/9638
Title: Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Hayvancılık Ünitesi yumurta tavuğu kümesinin yapısal sorunları ve kümes içi çevre koşullarının yeterliliği üzerine bir araştırma
Other Titles: A study on sufficiency of environmental conditions and structural problems in laying hen house in livestock unit of Uludağ University Agricultural Application and research center
Authors: Şimşek, Ercan
Kılıç, İlker
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarımsal Yapılar ve Sulama Anabilim Dalı.
Keywords: Yumurta tavuğu
Yumurta tavuğu kümesi
Kümes içi çevre koşulları
Yumurta kalite özellikleri
Alternatif sistemler
Laying hen
Laying hen house
Indoor environmental conditions
Egg quality characteristic
Alternative systems
Issue Date: 5-Nov-2004
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Kılıç, İ. (2004). Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Hayvancılık Ünitesi yumurta tavuğu kümesinin yapısal sorunları ve kümes içi çevre koşullarının yeterliliği üzerine bir araştırma. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu araştırma, Uludağ Üniversitesi Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi Hayvancılık Ünitesinde bulunan 5400 kapasiteli yumurta tavuğu kümesinde yapılmıştır. Çalışma, kümesin yapısal sorunları ve iç ortam koşullarının yeterliliğim belirlemeye yönelik olarak yaz, geçiş ve kış mevsimi olmak üzere üç dönemde yürütülmüştür. Bu amaçla, kümes içerisinde koridor ve katlar düzeyinde bir deneme düzeni kurularak, sıcaklık ve nem sürekli biçimde ve belirli zamanlarda ölçülmüştür. Ayrıca, kümes iç ortam çevre koşullarının yeterliliğine ilişkin bir başka gösterge olan yumurta kalite özellikleri de, deneme desenine uygun biçimde toplanan yumurtaların incelenmesiyle belirlenmiştir. Çalışma sonucunda, elde edilen verilere dayanılarak belirlenen sorunlara yönelik çözüm önerileri geliştirilmiştir. Kümeste yapılan ölçümlere göre; dönemsel ortalama günlük sıcaklık ve bağıl nem değerleri sırasıyla, yaz mevsiminde 31 °C ve % 44, geçiş mevsiminde 1 8 °C ve % 58 ve kış mevsiminde 16 °C ve % 86'dır. Kümes içerisinde gerçekleşen havalandırma miktarı, yaz döneminde tavuk basma 8 m3/h, geçiş mevsiminde 4.3 m3/h ve kış döneminde 1.02 m /h olarak hesaplanmıştır. Çalışma başlangıcında yumurta ağırlığı 57.13 g, şekil indeksi % 77.60, kabuk kalınlığı 0.33 mm, ak indeksi % 11.09, san indeksi % 47.42 ve Haugh birimi 90.73 olarak ölçülmüştür. Çalışma sonunda ise, yumurta ağırlığı 66.58 g, şekil indeksi % 75.15, kabuk kalınlığı 0.30 mm, ak indeksi % 3.83, san indeksi % 45.52 ve Haugh birimi 64.49 olarak gerçekleşmiştir.
This study was carried out at laying hen house which has 5400 laying hens in Livestock Unit of Uludağ University Agricultural Application and Research Center. To determinate the structural problems of this laying hen house and sufficiency of indoor environmental conditions of the building. This work was done at three periods that are summer, autumn and winter seasons. For that purpose, an experiment regime, included cage battery and tiers, was established and indoor temperature and relative humidity are measured continuously and instantly for some certain periods. In additon, egg quality characteristics as one of indicators of sufficiency of indoor environmental conditions were determined from the findings of egg samples which were taken compatible with experimental regime. As a result, some solutions were given to the concerned problems in the house in the light of existing data. According to measurements in house average daily temperature and realtive humidity were found as 31 °C and % 44, 18 °C and % 58, 16 °C and % 86 in summer, autumn and winter seasons, respectively. Existing ventilation rates per hen were calculated per hen 8 m3/h, 4.3 m3/h and 1.02 m3/h in summer, autumn and winter seasons, respectively. At the begining of the study, Egg weight, Shape Index, Shell Thickness, Albumen Index, Yolk Index and Haugh Unit were determined as 57.13 g, 77.60 %, 0.33 mm, 1 1.09 %, 47.42 % and 90.73, respectively. The same values were found as 66.58 g, 75.15 %, 0.30 mm, 3.83 %, 45.52 % and 64.49, respectively, at the end of the study.
URI: http://hdl.handle.net/11452/9638
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
154169.pdf
  Until 2099-12-31
10.44 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons