Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/9588
Title: Zeytin ağacı budama ürünü dal ve yapraklar ile zeytin küspesinin (prina) yem değeri üzerine bir araştırma
Other Titles: An investigation on feed value of tree residue branch and leaves and prina
Authors: Karabulut, Ali
Olcay, Fatime
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Zootekni Anabilim Dalı.
Keywords: Zeytin dal ve yaprakları
Zeytin küspesi
Dondurarak saklama
NaOH ile işleme
Buharla işleme
İn situ parçalanabilirlik
İn vitro gaz üretimi
Olive branch and leaves
Prina
Freeze preservation
NaOH treatment
Steam treatment
In situ degradability
In vitro gas production
Issue Date: 29-Sep-2004
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Olcay, F. (2004). Zeytin ağacı budama ürünü dal ve yapraklar ile zeytin küspesinin (prina) yem değeri üzerine bir araştırma. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışma dondurarak saklama ile NaOH ve buharla işlemenin zeytin dal ve yaprakları (ZDY) ile zeytin küspesinin (ZK) yem değeri üzerine olan etkilerini araştırmak üzere düzenlenmiştir. Araştırmanın yem materyalini oluşturan ZDY ve ZK'nin OM, HP, HK, HY, NDF, ADF, ADL, içerikleri (KM'de) sırasıyla; % 93.9±0.06, 8.6±0.02, 6.1 ±0.06, 6.3±0.04, 47.1 ±0.06, 35.0±0.24, 20.4±0.28 ; 97.6±0.05, 4.6±0.02, 2.3±0.05, 11.1 ±0.04, 72.8±0.34, 54.1 ±0.66, 25.2±0.44 olarak saptanmıştır. ZDY ve ZK örnekleri ayrı olarak 2 ay süre ile derin dondurucuda dondurulmuş, 121°C'de 2 ve 4 saat sürelerle otoklavda tutularak buharla işlenmiş ve %4 ve %8 NaOH ile işlenmişlerdir. Araştırmanın yem materyalini oluşturan işlenmemiş ve farklı koşullarda işlenmiş ZDY ve ZK örneklerinin KM ve OM parçalanabilirlikleri in situ Naylon Kese Yöntemi ile, in vitro rumen parçalanabilirimi ise Gaz üretim Tekniği ile saptanmıştır. ZDY ve ZK örneklerinin 96 saatlik inkübasyon süresi sonundaki KM ve OM parçalanabilirlikleri ile gaz üretim değerleri sırasıyla; % 62.2±0.15- 77.6±0.142, 61.1±0.17-74.1±0.12, 52.5±1.15-57.8±2.72 mi; %27.7±0.15- 47.2±0.00, 28.4±0.71-40.2±0.06, 25.1 ±0.66-33.1 ±1.76 mi arasında değişmiştir. %8 NaOH ile işlenmiş ZDY ve ZK gruplarının KM ve OM parçalanabilirliklerinde ki artış önemli düzeyde bulunmuştur (P<0.05).
The research was carried out to determine possibilities of increasing feed value of olive tree (O/ea europaea sativa) branch and leaves (Olea europaea) (OTBL) and prina (P) with freeze preservation, NaOH treatment and steam treatment. OM, CP, CA, CF, NDF, ADF, ADL components of the OTBL and P were found as 93.9±0.06, 8.6±0.02, 6.1 ±0.06, 6.3±0.04, 47.1 ±0.06, 35.0±0.24, 20.4±0.28; 97.6±0.05, 4.6±0.02, 2.3±0.05, 11.1 ±0.04, 72.8±0.34, 54.1 ±0.66, 25.2±0.44 %, (as DM basis) respectively. OTBL and P separately freezed in a freezer for 2 months, autoclaved at 121°C for 2 and 4h, treated with 4 and 8% NaOH respectively. In situ degradability of DM and OM, content of OTBL and P samples were determined by Nylon Bag Technique, in vitro gas production values determined by Gas Production Technique. After 96h incubation; DM and OM degradation and gas production values of OTBL and P samples were changed between; 62.2±0.15-77.6±0.142, 61.1±0.17-74.1±0.12 %, 52.5±1.15-57.8±2.72 ml ; 27.7±0.15-47.2±0.00, 28.4±0.71-40.2±0.06 %, 25.1 ±0.66-33.1 ±1.76 ml respectively. Increases at DM and OM degradation values of OTBL and P treated with 8% NaOH, were significantly higher (P<0.05).
URI: http://hdl.handle.net/11452/9588
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
154157.pdf
  Until 2099-12-31
10.08 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons