Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/9575
Title: Bursa ilinde domates salçası üretiminin ekonomik yapı ve sorunları
Other Titles: Economic structure and problems of tomato paste production in Bursa province
Authors: Rehber, Erkan
Akgül, Çiğdem
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı.
Keywords: Bursa
Domates salçası
Tomato paste
Pazarlama
Marketing
Tarım ekonomisi
Agricultural economy
Issue Date: 4-Nov-1992
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Akgül, Ç. (1992). Bursa ilinde domates salçası üretiminin ekonomik yapı ve sorunları. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Türkiye'deki domates salçası üretimi son yıllarda çok büyük gelişmeler göstermiş olup 1990 yılında 289 295 ton düşeyine ulaşmıştır. Bursa ilinin bu üretimdeki payı 3C54.76 gibi yüksek bir orandadır. Türkiye'deki mevcut salca fabrikalarının 5K31 ' i Bursa ilinde bulunmaktadır. ilde toplam 11 adet salca işletmesinde 302 040 ton salça üretim kapasitesi mevcut olup, bu kapasite ildeki toplam salçalık domates üretiminin üzerinde bulunmaktadır. Araştırma alanı olan Bursa ilinde sanayi tipi domates üret imin in büyük bir bölümü sözleşmeli üretim şeklinde olmaktadır. Sözleşme koşullarında üretici açısından bazı sorunlar bulunmaktadır. Salça sanayinde üretim daha çok dış pazarlara satış imkanlarına göre belirlenmektedir. Bununla beraber ambalaj malzemesi maliyetinin yüksek oluşu, kalitenin yetersizliği dış, satımda sorunlar yaratmaktadır. önemli bir pazar durumundaki AT' in dış alımda koyduğu kotalar da dış satımcıları olumsuz yönde etkilemektedir.
In recent years, tomato paste industry has lieen developed rapidly and tomato paste production of Turkey reached to 289 295 tons level in 1990. Bursa Province has a rather important share with 54.76*$; in this production amount. Almost 31.00$ of the tomato paste plants of Turkey has.been located in the Bursa Province. having about 302 040 tons tomato paste production capacity which is above the field tomatoes production for industry in the Bursa. Field tomatoes production in Bursa Province mostly was carried out under contract farming which has some serious problems from the formers point of interest. Tomato paste industry has been developed rather to meet foreign demand. However this sector lias serious difficulties in export such as high cost and quality problems of packing material. Imports quotas of European Community which is an important market., have been affecting exporters in a negative way.
URI: http://hdl.handle.net/11452/9575
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
023774.pdf
  Until 2099-12-31
3.79 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons