Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/9527
Title: Kindi'nin alem görüşü
Other Titles: Kindi's view of the world
Authors: Aydın, Hüseyin
Şulul, Cevher
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Kelam İslam Felsefesi Anabilim Dalı.
Keywords: Alem
Islam
Philosophy
Felsefe
World
Kindi
İslam felsefesi
Islamic philosophy
İslamiyet
Issue Date: 1990
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Şulul, C. (1990). Kindi'nin alem görüşü. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: İslam Felsefesinin ilk yaratıcı filozofu sayılan el-Kindî, kendinden sonra gelen filozofların aksine, Yunan felsefesin karşısında dini dogmalara daha yakın bir konumda bulunmaktadır. O, her ne kadar Yunan felsefesinden etkilenmişse de, âlemin yaratılışı (oluş) konusunda Kur'an'ın temel prensiplerini kendisine esas almıştır. Bu çalışmada, Kindî'nin bu konudaki göğüşleri, Kozmoloji Görüşü, Kindî'ye göre lemin Kadim veya Hâdis olma Problemi, Allah ile alem Arasındaki münasebet veya İsbât-ı Vacib başlıkları altında incelenmiştir.
URI: http://hdl.handle.net/11452/9527
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
010138.pdf2.83 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons