Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/9483
Title: Alstroemeria cv. "vanitüs"ün saksı bitkisi olarak yetiştirilmesi üzerine araştırmalar
Other Titles: Alstroemeria cv. researches on the cultivation of "vanitus" as a potted plant
Authors: Mengüç, Ahmet
Gümüş, Cevdet
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı.
Keywords: Alstroemeria
Saksı bitkileri
Daminozide
Paclobutrazol
Pot plants
Issue Date: 22-Oct-1998
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Gümüş, C. (1998). Alstroemeria cv. "vanitüs"ün saksı bitkisi olarak yetiştirilmesi üzerine araştırmalar. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu araştırmada rizom ile çoğaltım yöntemi uygulanarak Alstroemeria "Vanitüs" 'ün saksı bitkisi olarak yetiştiriciliği üzerinde çalışılmıştır. Rizomlar iki farklı büyüklükte (2.5 ve 7.5 cm) hazırlanarak rizom uygulaması ve yaprak uygulaması şeklinde 10-20 ppm Paclobutrazol ; 2500-5000 ppm Daminozide dozları kullanılmıştır. Yaprak uygulamaları dikimden 10 hafta sonra yapılmıştır. İlk çiçeklenmeye kadar geçen gün sayısı, çiçeklenme yüzdesi, generatif sürgün uzunlukları, generatif sürgündeki yaprak sayısı, beher daldaki çiçek sayısı ve çiçek çapı değerleri; rizom büyüklükleri, Paclobutrazol ve Daminozide'in farklı dozları ile uygulama şekillerinde verdiği sonuçlara göre belirlenmiştir. Araştırma sonucunda Paclobutrazol’ün rizom uygulamalarında yetiştirme ortamı yüzeyinde vejetatif organlar dahi teşekkül etmemiş, yaprak uygulamalarında ise rozetleşmeler meydana gelmiştir. Çiçek meydana getirmeyen generatif sürgün uzunlukları 20 ppm Paclobutrazol uygulamasında en kısa olarak saptanmıştır. Diğer yandan Daminozide uygulamalarında ise çiçek meydana getiren generatif sürgün uzunlukları azalmamış aksine kontrole göre (63.17 cm) daha uzun bitkiler meydana gelmiştir. Daminozide uygulamalarında en kısa generatif sürgünler rizom büyüklüğü bakımından 2.5 cm rizom büyüklüğünden (65.47 cm) uygulama şekli bakımından ise yaprak uygulamalarından (64.60 cm) elde edilmiştir.
In this study, rhizome propagation method was used in pot plant growing of Alstroemeria cv. “Vanitüs”. The rhizomes were prepared in two different sizes as 2.5 and 7.5 cm. In the rhizome and spray treatments at the rates o f 10-20 ppm Paclobutrazol and 2500-5000 ppm Daminozide were used. Spray treatments were conducted 10 weeks after planting. The number of days to flowering, flowering percentage, generative shoot lengths, the number of leaves on generative shoot, the number o f flower on each branch and diameter of flowers were determined according to the results obtained from rhizome size, application method on Paclobutrazol and Daminozide rates. As a result, in rhizome application o f Paclobutrazol, vegetative shoots did not form on the surface of growing medium whereas rozette leaves formed in spray treatments. The length of generative shoots that did not form flowers was found as the shortest in the 20 ppm Paclobutrazol application. On the other hand, in Daminozide applications flower - forming generative shoot lengths did not decrease, in constrast longer plants were obtained in comparison with the control (63.17 cm). The shortest generative shoots were obtained from 2.5 cm rhizome size (65.47 cm); conceming treatment methods, shorter shoots were obtained from spray treatments (64.60 cm).
URI: http://hdl.handle.net/11452/9483
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
079024.pdf
  Until 2099-12-31
3.76 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons