Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/9314
Title: Bazı mevsimlik çiçeklerde boylanmanın kontrolü üzerine paclobutrazol ve uniconazole uygulamalarının etkileri
Other Titles: Effects of paclobutrazol and uniconazole on height control of some bedding plants
Authors: Özgür, Mehmet
Ören, Burcu
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı.
Keywords: Ateş çiçeği
Kadife çiçeği
Paclobutrazol
Uniconazole
Salvia
Marigold
Issue Date: 2012
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Ören, B. (2012). Bazı mevsimlik çiçeklerde boylanmanın kontrolü üzerine paclobutrazol ve uniconazole uygulamalarının etkileri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Sera koşullarında yürütülen çalışmada, mevsimlik çiçeklerden ateş çiçeğinin (Salvia splendes) `Reddy ve `Mojave çeşitleri ile kadife çiçeğinin (Tagetes erecta) `Discovery yellow ve `Antigua yellow çeşitlerinde, büyümeyi düzenleyici maddelerin etkileri araştırılmıştır. Boylanmanın kontrolüne yönelik olarak, ateş çiçeğinde paclobutrazolun 0, 10, 25, 50 ppm, uniconazolenin 0, 5, 10 ve 25 ppm dozları; kadife çiçeğinde paclobutrazolün 0, 25, 50, 75 ppm, uniconazolenin 0, 10, 25 ve 50 ppm dozları 6-8 yapraklı bitkilere püskürtme şeklinde uygulanmıştır. Bitkilerin çiçek açtıkları dönemde, uygulamaların etkilerini belirlemek amacıyla, boylanma ve bitki kalitesine ilişkin ölçümler yapılmıştır.Bitkilerde, kalitelerinin korunarak boylanmalarının kontrol edilmesinde: paclobutrazol?ün ateş çiçeğinin `Reddy çeşidinde 10 ppm ve 25 ppm, `Mojave çeşidine 50 ppm; uniconazolenin `Reddy çeşidinde 10 ppm, `Mojave çeşidinde 25 ppm dozları etkili bulunmuştur. Paclobutrazolun `Reddy çeşidine uygulanan 25 ppm ile 10 ppmlik dozu bitki boyunu kontrole göre % 18, `Mojave çeşidinde ise 50 ppmlik dozu % 26 kısaltmıştır. Uniconazole uygulamalarında `Reddy çeşidine uygulanan 10 ppm % 31, `Mojave çeşidinde ise 25 ppmlik doz % 35 kısaltmıştır.Kadife çiçeğinde, paclobutrazol `Discovery yellow çeşidinde 50 ppm, `Antigua yellow çeşidinde 75 ppm; uniconazole `Discovery yellow çeşidinde 25 ppm, `Antigua yellow çeşidinde 50 ppm dozlar ile etkili sonuçlar vermiştir. Paclobutrazolün 50 ppmlik dozu `Discovery yellow çeşidinde bitki boyunu % 18, `Antigua yellow çeşidinde ise 75 ppmlik doz % 15 kısaltmıştır. Uniconazolenin 25 ppm uygulaması `Discovery yellow çeşidinde bitki boyunu % 30, `Antigua yellow çeşidinde ise 50 ppm uygulaması % 28 kısaltmıştır.
This research was conducted in greenhouse conditions and the effects of plant growth regulators on bedding plants, salvia (Salvia splendes) cv.`Reddy and cv.`Mojave and marigold (Tagates erecta) cv.`Discovery yellow and cv.`Antigua yellow were investigated. In order to control the plant height of 0, 10, 25, 50 ppm doses of paclobutrazol and 0, 5, 10, 25 doses of uniconazole onto salvia, and 0, 25, 50, 75 ppm doses of paclobutrazol, 0, 10, 25, 50 ppm doses of uniconazole onto marigold were sprayed when plants were at 6-8-leaf stage. In order to determine effects of these applications, measurements of height and plant quality were determined when plants were at flowering stage. As for to control plants height by preserving the plant quality; 25 ppm and 10 ppm applications of paclobutrazol for salvia cv.`Reddy, 50 ppm application of paclobutrazol for salvia cv.`Mojave; 10 ppm application of uniconazole for salvia cv. `Reddy, 25 ppm application of uniconazole for salvia cv.`Mojave were found to be efficient. Ten and 25 ppm paclobutrazol applications reduced the plant height of cv. `Reddy by 18 %. Fifty ppm paclobutrazol applications reduced plant height of the cv. `Mojave by 26 %.Ten ppm uniconazole applications reduced the plant height cv. `Reddy by 31 %. Similarly, 25 ppm uniconazole applications reduced the plant height of cv. `Mojave by 35 %.Paclobutrazol and uniconazole also reduced the plant height of marigold. 50 ppm of paclobutrazol application on cv. `Discovery yellow, 75 ppm of paclobutrazol application on cv.`Antigua yellow; 25 ppm uniconazole application on cv.`Discovery yellow and 50 ppm uniconazole application on cv.`Antigua yellow were effective to reduce plant height without losing plant quality. Fifty ppm paclobutazol application reduced the plant height of cv.`Discovery yellow by 18 % and 75 ppm paclobutazol application reduced the plant height of cv.`Antigua yellow by 15 %. Twenty-five ppm uniconazole application reduced the plant height of cv.`Discovery yellow? by 30 % and 50 ppm uniconazole application reduced the plant height of cv. `Antigua yellow by 28%.
URI: http://hdl.handle.net/11452/9314
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
329351.pdf1.37 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons