Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/9312
Title: Bolu ilinde yapılan hayvan içme suyu (HİS) amaçlı göletlerin durumu, yeterlilikleri ve sorunları üzerine bir araştırma
Other Titles: A research on the status, sufficiency and problems of ponds for animal drinking water made in Bolu province
Authors: Demir, A. Osman
İşler, Abidin
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarımsal Yapılar ve Sulama Anabilim Dalı.
Keywords: Bolu
Göletler
Hayvancılık
Tarımsal yapılar
Ponds
Animal husbandry
Agricultural buildings
Issue Date: 13-Oct-1998
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: İşler, A. (1998). Bolu ilinde yapılan hayvan içme suyu (HİS) amaçlı göletlerin durumu, yeterlilikleri ve sorunları üzerine bir araştırma. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Türkiye'de hayvancılık, tarımsal faaliyet içinde, küçük işletmeler şeklinde olup daha çok ;ayır ve meralara dayanmaktadır. Mera hayvancılığı alanında meralardan faydalanmanın en aygun ve en ekonomik yolu, bunlar üzerinde hayvanların otlatılarak mera-hayvan ilişkilerini düzenlemekten geçmektedir. Meradaki hayvanların verim güçlerinin yükselmesinde otladıklan yem kadar içme suyunun da yeterli miktarda ve kalitede olması gereklidir. Ülke hayvancılığının önemli bir bölümünü oluşturan mera hayvancılığında; hayvanlara içme suyu sağlamak amacıyla yapılmakta olan Hayvan İçme Suyu (HİS) göletlerine büyük bir gereksinim duyulmaktadır. Özellikle hayvanlara gerektiği kadar içme suyu sağlanamadığında ortaya çıkan et ve süt kayıpları göz ardı edilemeyecek düzeye ulaşabilmektedir. Bu amaçla, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından ülkemiz mera hayvanlarının içme suyu gereksinimlerinin karşılanmasına yönelik çeşitli illerde HİS göletleri yapılmaktadır. Bugüne kadar Türkiye genelinde 2253 adet HİS göleti yapılarak; 1244677 adet büyükbaş hayvan ve 5980609 adet küçükbaş hayvana hizmet verilmektedir. Bu çalışmada, Bolu ilinde hayvanlara içme suyu sağlanması amacıyla yapılan ve mera hayvancılığını destekleyen HİS göletlerinin mevcut durumu, yeterlilikleri ve sorunları üzerine çeşitli incelemeler yapılmıştır. HİS göletlerinin etüt, planlama, projeleme, inşaat ve işletme aşamalarında gerek teknik, gerek mikrobiyolojik kirlilik, gerekse sosyal ve yerel eksiklikler konusunda kalıcı çözümler önerilmiştir. Sonuç olarak; yapılan göletlerin büyük oranda amacına ulaştığı, köylü ile idarenin işbirliği çerçevesinde yeterli ve başarılı bir işletme sisteminin kurulmasıyla köylülerin mera hayvancılığından çok iyi sonuçlar alacağı belirlenmiştir.
In Turkey, animal husbandry takes place in agricultural activity as a small branch of work md it generally depends on the existance of meadows and leys. It is the most economic and ippropriate way of utilizing leys to organize the relationship between leys and animals that are grazed. Not only the food that the animals graze but also drinking water that is high quality ind sufficient enough as much as food, is necessary in order to increase the productivity of livestocks. Animal husbandry in meadows necessitates lots of small earth dams for drinking water of animals (SEDDWA). It is obvious that, the considerably decrease in the production as a milk or meat appears especially in the state of supplying water less than the animal's need. SEDDWA are therefore built at many province of Turkey by General Directory of Rural Services. Until the end of 1997, there are 2253 SEDDWA which supplies 1244677 of animals like cows and 5980609 of animals like sheep, goat etc.. in Turkey. In this study, various examinations were performed in province Bolu about the present states, qualifications and problems of SEDDWA that support animal husbandry in meadows. In addition, both technical and microbiological pollution and also local deficiencies were determined for each estimating, planning, designing, building and usage steps of SEDDWA and some permanent solutions were suggested about these deficiences. As a result it is determined that ; peasants will get better performance from animal husbandry in meadows with successful usage of SEDDWA involving harmonious cooperation between the peasants and government.
URI: http://hdl.handle.net/11452/9312
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
079030.pdf
  Until 2099-12-31
6.36 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons