Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/9294
Title: Afyon ili Sincanlı ilçesi besi sığırı ahırlarının yapısal özellikleri ve iyileştirilmesi üzerine bir araştırma
Other Titles: A research on structural properties and improvement of beef cattle stables in Sincanlı district of Afyon province
Authors: Korukçu, Abdürrahim
Molla, Fethi
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarımsal Yapılar ve Sulama Anabilim Dalı.
Keywords: Besi sığın yetiştiriciliği
Besi ahin
Serbest (açık) ahır
Bağlı duraklı ahır
Cattle breeding
Beef housing
Open (lot) system
Stanchion barn
Issue Date: 26-Feb-1998
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Molla, F. (1998). Afyon ili Sincanlı ilçesi besi sığırı ahırlarının yapısal özellikleri ve iyileştirilmesi üzerine bir araştırma. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Ülkemizde besi sığırcılığının geliştirilmesi, tarım işletmesi sahiplerinin besiciliği benimsemesi, besi sığırı ahırlarının; ilk yapım masraflarının düşük, hayvanların ve çalışanların gereksinimlerini karşılayacak ve işgücü ekonomisini sağlayabilecek en uygun biçimde planlanmasına bağlıdır. Bu çalışmada Afyon ili Sincanlı ilçesinde bulunan besi sığırcılığı işletmelerinin, varolan durumları incelenmiş, eksiklikler tesbit edilmiş, eksikliklerin giderilmesine ilişkin önerilerde bulunulmuş ve örnek ahır planları geliştirilmiştir.
The refinement of cattle breeding in Turkey and the accaptence of breeding by agricultural firm owners mostly depends on decreasing the building cost of barns and planning the barns in the most effective way to meet the reguirements of the animals and the workers while providing the most work power economy. In this paper, the cattle barns in Afyon's Sincanlı district had been observed, suggestions for refinements had been made and model barn plans had been developed.
URI: http://hdl.handle.net/11452/9294
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
079020.pdf
  Until 2099-12-31
5.33 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons