Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/9283
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorTürkben, Cihat-
dc.contributor.authorDestici, Aysın-
dc.date.accessioned2020-02-26T06:12:07Z-
dc.date.available2020-02-26T06:12:07Z-
dc.date.issued1997-
dc.identifier.citationDestici, A. (1997). Müşküle ve alphonse lavallee üzüm çeşitlerinin modifiye atmosferde muhafazası üzerinde asetaldehit uygulamalarının etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/9283-
dc.description.abstractSofralık üzümlerin hasattan sonra depolanmaları esnasında meydana gelen bozulmayı azaltmak ve pazara daha uzun süre kaliteli ürün sunabilmek için, farklı örtü materyalleri (45 u. PE, 30u, PP ve 35 U. PVC) ve asetaldehit (AA) buharı uygulamaları denenmiştir. Hasat edilen, Müşküle ve Alphonse Lavallee üzüm çeşitlerine kuru buzla buhar haline getirilen asetaldehit (AA) 0(kontrol), 5, 10, 15 dakikalık sürelerle uygulanmıştır. Müşküle üzüm çeşidi 4 ay, Alphonse Lavallee üzüm çeşidi 2 ay 0+l°C'de depolanmışlardır. Asetaldehit uygulamaları ile PVC örtü materyali kombinasyonu her iki üzüm çeşidinde de ürün çürüme oranını azaltması açısından en iyi sonucu vermiştir. Çürüme oranını azaltması açısından örtü materyallerinin sıralaması PVC, PP ve PE olarak belirlenmiştir. Ayrıca asetaldehit(AA)'nın üzümlerde bıraktığı kalıntı miktarı insan sağlığını tehdit edici sınırın altında bulunmuştur.tr_TR
dc.description.abstractDifferent covering materials (45u. PE, 30jx PP ve 35p. PVC) and acetaldehyde (AA) vapour applications were tested on table grapes to decrease decays after harvest and during storage as well as to present a high quality product to market for a longer time. After vapourizing in dry ice, acetaldehyde was applied for 0(control), 5, 10, 15 minutes to grape cvs. Müşküle and Alphonse Lavallee. Then grape cultivars Müşküle and Alphonse Lavallee were stored for 4 months and '2 months, respectively at 0±1°C. Combination of acetaldehyde and 35{j.-PVC covering material gave the best result with respect to decay ratio for both cultivars. The order of the covering materials, in view of decreasing the decay ratio, is determined as PVC, PP and PE. Moreover, the amount of acetaldehyde residue found in grapes was blow the danger limits for human health.en_US
dc.description.sponsorshipPolinas A.Ş.tr_TR
dc.description.sponsorshipRotopak Ambj. A.Ş.tr_TR
dc.description.sponsorshipSardas Co Ltd.tr_TR
dc.description.sponsorshipTÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Gıda ve Soğutma Teknolojileri Bölümütr_TR
dc.format.extentX, 97 sayfatr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectAsetaldehittr_TR
dc.subjectBahçe bitkileritr_TR
dc.subjectDepolamatr_TR
dc.subjectÜzümtr_TR
dc.subjectAcetaldehydeen_US
dc.subjectHorticultural cropsen_US
dc.subjectStorageen_US
dc.subjectGrapeen_US
dc.titleMüşküle ve alphonse lavallee üzüm çeşitlerinin modifiye atmosferde muhafazası üzerinde asetaldehit uygulamalarının etkisitr_TR
dc.title.alternativeThe effect of acetaldehyde applications on modified atmosphere (MA) storage of grape cvs. müşküle and alphonse lavalleeen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı.tr_TR
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
067637.pdf
  Until 2099-12-31
11.13 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons