Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/9266
Title: Bursa ili'nde sütün pazar yapısı ve işleyişi
Other Titles: Milk market structure and its working system in Bursa province
Authors: Çetin, Bahattin
Ataer, Mehmet
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı.
Keywords: Bursa
Pazarlama
Süt
Tarım ekonomisi
Marketing
Milk
Agricultural economy
Issue Date: 25-Mar-1994
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Ataer, M. (1994). Bursa ili'nde sütün pazar yapısı ve işleyişi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu araştırmada, Bursa ili'ndeki içme sütü pazar yapısının tanıtımı, işleyişi ile işleyişte ortaya çıkan problemlerin saptanması amaçlanmıştır. Araştırma alanında içme sütü fiyatının bel iri erimesinde üreticilerden daha. çok aracılar etkindir. Süt fiyatı; sütün satış yerleri, kamu ve özel kesime ait firmaların süt alış fiyatları, mevsimsel ve süt maliyetini meydana getiren girdi fiyatlarının etkisi altında oluşmaktadır. Pazar işleyişi içerisinde ağırlık taşıyan üç tip pazarlama kartalından, süt toplayıcısının yer aldığı üçüncü pazarlama kanalında, süt için tüketicinin ödemiş olduğu paranın % 51.50'sinin pazarlama kanalında kaldığı saptanmıştır. Pazarlama bakımından alt yapı eksiklikleri bulunan araştırma alanında hem söz konusu eksikliklerin giderilmesi' hem de üretim ve satış aşamalarında gerekli örgütlenmelerin gerçekleşmesi gerekir.
In this research, the investigation of the milk market structure it's working system in Bursa and the determination of the related problems have been aimed. In determining of milk price, the middlemen are rather effective than the producers in the region. Producer prices for milk depends on the selling places, prices given by the public or private plants, marketing season and input prices used in milk production. Three types of marketing canals are important in the working of marketing and the third marketing canal in which the milk collectors take place, it has been determined that 51.50 % of the money paid for the milk by the consumers remains in the marketing canals. In the research area where there is lack of infrastructure from the point of marketing view. should be overcome and the necessary organizations in the steps of the production and selling should be realized. It is necessary not only overcoming of thin infrastructure shortcomings and also realizing required- organizations in production and selling.
URI: http://hdl.handle.net/11452/9266
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
033848.pdf
  Until 2099-12-31
2.01 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons