Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/9167
Title: Mc-30 Asfaltında dinamik nükleer polarizasyonun esr frekansına bağlı olarak incelenmesi
Other Titles: Investigation of dynamic nuclear polarization in Mc-30 Asphalt depending on the frequency of ESR
Authors: Yalçıner, Aytaç
Çimenoğlu, M.Akif
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Fizik Anabilim Dalı.
Keywords: Asfalt
Manyetik rezonans spektroskopi
Petrol
Polimerleşme
Asphalt
Magnetic resonance spectroscopy
Petroleum
Polymerization
Issue Date: 28-Jan-1994
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Çimenoğlu, M.A. (1994). Mc-30 Asfaltında dinamik nükleer polarizasyonun esr frekansına bağlı olarak incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: MC-30 sıvı petrol asfaltından elde edilen asfaltenin, toluen ortam ındaki süspansiyonlarını incelemek için zayıf manyetik alanda Nükleer Manyetik Rezonans(NMR) ve Overhauser Etkisi(OE) tipi Dinamik Çekirdek Kutuplanması(DNP) kullanıldı. Bu yöntemde, difüzyona uğrayan çözücü moleküllerindeki çekirdek spinleri ile asfalten misellerinde bulunan çiftlenmemiş elektron spinleri manyetik olarak etkileşirler. Asfaltenler, asfaltların çöktürme işleminin birinci basamak ürünü olarak oluşurlar. Bu çalışmada kullanılan asfalten, İzmit Tüpraş petrol rafinerisinden alınan MC-30 sıvı petrol asfaltının benzende çözündürülüp, petrol eterinde çöktürülmesi işlemi sonucu elde edildi. Bu yöntemle elde edilen asfalten oram %16 'dır. örnekler üç farklı konsantrasyonda hazırlandı ve degaze edildi. U. Ü. Fen-Ed. Fakültesi Fizik Bölümünde kullanılan 1,53 mT zayıf alan çift rezonans NMR spektrometresinden yararlanılarak EPR spektrumu elde edildi, DNP parametreleri ölçüldü ve sonuçlar tartışıldı.
Nuclear Magnetic Resonance(NMR) and Dynamic Nuclear Polarization(DNP) of Overhauser Effect(OE) type in weak magnetic field have been used to study suspensions of the asphaltene in the solvent of toluen . In this method, diffusâng nuclear spins in the solvent internet with unpaired eleetron spins in the asphaltene micells. Asphaltene which is used in this work is obtained with precipating operatioa in the petroleum ether and solving operation in the benzene from the liquid asphalt MC-30 which is taken from İzmit Tüpraş patroleum refinery. The percentage of asphaltenes thııs obtained were 16%. The samples are prepared in the three different concentrations and degassed in the vacuum. EPR speetra and DNP parameters were obtained with using 1,53 mT weak field double resonance NMR speetrometer which is installed in the Department of Physics of the University of Uludağ and results are discussed.
URI: http://hdl.handle.net/11452/9167
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
033805.pdf
  Until 2099-12-31
2.76 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons