Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/9125
Title: Dokunmuş strüktürlerin kuramsal modellerle karşılaştırılması
Other Titles: Comparison of woven structures with theoretical models
Authors: Alpay, H. Rıfat
Yayla, Filiz
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Dokunmuş kumaşlar
Warp knitted fabrics
Geometrik modeller
Geometric models
İplik
Yarn
Issue Date: 17-Sep-1992
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Yayla, F. (1992). Dokunmuş strüktürlerin kuramsal modellerle karşılaştırılması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Günümüz şartlarında oluşturulmuş olan kuramsal modeller kumaşların dokunmadan önce tasarlanabilmesinde, üretimin planlamasında,randıman gibi hususlarda büyük önem taşımaktadırlar. Bu modellerin gerçek kumaş yapılarına ne derece uyduğu konusuna bir yaklaşımda bulunmak için böyle bir araştırmaya gerek duyulmuştur. Bunun için ilk önce kuramsal modeller incelenmiş ve daha sonra bu kuramsal modellerin dokunmuş strüktürlerle karşılaştırılabilmesi için seçilen materyaller üzerinde bir seri deneyler yapılmıştır. Deneysel bulgulardan yararlanılarak kuramsal modellere göre kumaş parametreleri hesaplanmıştır. Geometrik modellerin dokunmuş strüktürlerle karşılaştırılması atkı ve çözgü kıvrım değerleri ile kumaş kalınlığı arasında yapılmıştır.Mekanik modeller ise kumaşın ilk yük uzama modülü ve kıvrım değerleri yönünden dokunmuş strüktürlerle karşılaştırmıştır. Geometrik bezayağı kumaş modellerinin ancak kare yapılı kumaşlarda uygun sonuçlar verdiği görülmüştür. Dimi ve saten kumaşlar için geliştirilen geometrik modeller ise dokunmuş strüktürlere uymayan sonuçlar vermiştir. Özellikle dokuma örgüsünde atlama sayısı artıkça bu modellerin gerçek yapılardan o derece uzaklaştığı sonucuna varılmıştır. Geometrik-Mekanik modeller oldukça teorik olan modellerdir ,ki bu nedenle pratik uygulanabilirlikleri çok azdır. Ancak belirli kabuller yapıldıktan sonra uygulama imkanı bulunabilmekte,fakat her kabül modeli gerçek strüktürlerden belirli bir derece uzaklaştırmaktadır. Ayrıca incelenen modellerde ipliklerin uzama ve sıkışma kabiliyeti dikkate alınmamıştır bu nedenle bulunan sonuçlar gerçek değerlere uygun çıkmamaktadır. Yapılan araştırma sonucunda gerçek dokunmuş strüktür yapısını dokunmadan önce tahminleyebilecek varolan bir model bulunamamıştır.Ancak dokunmuş yapı içerisindeki parametreler arası ilişkinin anlaşılmasında gerekli oldukları ve kumaş geometrisi ve mekaniğinin tanımlanabilmesinde büyük bir role sahip oldukları ortaya çıkmıştır.
In this study, a comparison on woven structures with the theoretical models hava been done. In first chapter is an introduction to the subject and also the objectives of the work is given determined. İn the second chapter theoretical models about the subject are given. İn the third chapter, the properties of the experimental clothes in this study are given and the apparatus are introduced. Also the method and the measurements on the experimental set up are explained. İn the fourth chapter, the findings according to the experimental measurements and the calculated results according to the theoretical models are given. İn the fifth and the final chapter, the experimental findings and the theoretical results are compared. A different evaluation is done for each theoretical model and the suitableness of the theoretical models to the real woven structures have been investigated.
URI: http://hdl.handle.net/11452/9125
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
023751.pdf
  Until 2099-12-31
12.93 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons