Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/9110
Title: Avrupa Birliği ile uyum sürecinde Türk sigorta sektörünün değerlendirilmesi
Other Titles: The evaluation of Turkish insurance sector during the process of European Union
Authors: Acar, Yalçın
Yiğit, Ezgi
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İktisat Anabilim Dalı.
Keywords: Sigortacılık
Insurance
Issue Date: 2007
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Yiğit, E. (2007). Avrupa Birliği ile uyum sürecinde Türk sigorta sektörünün değerlendirilmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Küreselleşme hareketlerinin hızla yaşandığı günümüzde, rekabet kavramı sigorta piyasalarında da gittikçe daha fazla önem kazanmaktadır. Bu kapsamda, finansal aktörlerin serbestçe hareke edebildiği bir ortamda, Türk sigorta piyasası da serbest, rekabetçi, küresel ve bölgesel gelişilmelere uyum sağlayan güçlü bir yapıya kavuşmak zorundadır. Bu çalışma ile genel sigortacılık bilgilerinin yanı sıra Türk Sigorta Sektörü'nün diğer ülkelerle kıyaslandığında neden daha gerilerde bir seyir izlediği tespit edilmeye çalışılmıştır. Bu nedenle sigorta sektörü verilerinden yararlanılmış,sektörün gelişmesi için yapılması gerekenler anlatılmıştır.
The concept of competition has been gradually gaining more importance also in insurance markets today along with the rapid globalization movements. Within this scope Turkish insurance market must also gain a free, competitive, and strong structure which is able to keep abreast of global and regional developments in an environment where financial actors can freely move. It was tried to be determined why Turkish Insurance Sector was insufficient when it was compared to the ones in other countries. Therefore, the data obtained from Insurance Sector were used and necessary works to be done for improvement of sector were explained.
URI: http://hdl.handle.net/11452/9110
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
210107.pdf914.5 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons