Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/9038
Başlık: Arnebia densiflora (Enik otu) bitki köklerinin boyama niteliklerinin incelenmesi
Diğer Başlıklar: Arnebia densiflora (Enk grass) examination of the rooting qualities of plant roots
Yazarlar: Malyer, Hulusi
Ağmil, Ayfer
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyoloji Anabilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Boraginaceae
Arnebia
Boya bitkisi
Dyeing plant
Yayın Tarihi: 5-Mar-1998
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Ağmil, A. (1998). Arnebia densiflora (Enik otu) bitki köklerinin boyama niteliklerinin incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Özet: Bu çalışmada, Boraginaceae familyasına ait iç Anadolu Bölgesinden toplanmış Arnebia densiflora (Nordm.) Ledeb. köklerinin içerdiği boyanın saf yünden dokunmuş, kumaş parçaları üzerindeki boyama özelliği, renk değişimi, yıkama ve ışık haslıkları verilmiştir. Bu bitki kökleri ile 8 boyama metodu denenmiş ve değişik tonlarda çeşitli renkler elde edilmiştir.
In this study Arnebia densiflora ( Nordm. ) Ledeb. (Boraginaceae) collected from the inner Anatolia surrounding has been investigated. On the texture pieces weaved from pure wool, dyeing peculiarity, colour channing and speciality of washing and light were tested. Eight different dyeing methods were tested and different tones and colours were obtained.
URI: http://hdl.handle.net/11452/9038
Koleksiyonlarda Görünür:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
079031.pdf
  A kadar 2099-12-31
4.63 MBAdobe PDFGöster/Aç Bir kopya isteyin


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons