Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/9033
Title: Değişim yönetimi ve bileşen şirketlerde değişim yönetimi uygulamaları
Other Titles: Change management and change management case studies in merging companies
Authors: Güneri, Ali Fuat
Şen, Cihat Kürşad
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Değişim
Değişim yönetimi
Birleşen şirketler
Change
Change management
Merging companies
Issue Date: 2004
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Şen. C. K. (2004). Değişim yönetimi ve bileşen şirketlerde değişim yönetimi uygulamaları. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bugün hemen hemen herkes değişim kelimesini büyük organizasyonel ve de fonksiyonel değişiklikler anlamında kullanmaktadır. Son 10 yılın çalışmaları değişimi ve değişim yönetimim insanlara tanıtmaya çalıştı. Bugünün çalışmaları değişimin maksimum verimliliği, kontrolü ve önceden öngörülebilmesi üzerine odaklanmaktadır. Değişim genel anlamda iyi bilinse de hala sıklıkla görülmektedir ki en temel basamaklarında çok kritik hatalar yapılmaktadır. Bu yüzden bu çalışma değişimin genel hatları ve ideal uygulama şartlarım da kapsamaktadır. Sonrasında ise şirket birleşmesi şeklinde değişim geçiren bir şirketin çalışanlarının değişimle etkileşimi araştırılmıştır. Bu çalışma şirket birleşmesi şeklinde bir değişimin sonuçlarının, çalışanlar üzerindeki etkilerini inceleyerek, şirketin göstergeleri ile çalışanların düşünceleri arasında bir köprü kurmaktadır. Şirket içersindeki kişilerin anketlere verdikleri cevaplar değerlendirilmiş ve elde edilen sonuçlar literatürdeki çalışmalarla karşılaştırılmıştır. Araştırma sonuçlan değişime direncin halen çok ciddi bir unsur olduğuna, değişimi anlama ve değişime katılımın sağlanmasının başarı için kritik olduğuna işaret etmektedir.
Today almost everybody uses the change word for very big organizational and functional changes meaning it. Studies of last ten years tried to meet people with change and change management. Todays studies are focused on productivity, control and anticipation of change. Even though change is well known in general manner, it's still commonly seen that very critic mistakes are being done on even the very bacis steps of change. That's why this study includes also general overview and ideal implementation circumstances of change. And then interaction between the change and employees of a company which has been changed by merging is researched. This study builds a bridge between the company indicators and the employee feelings by researching the effects of the results of the change which was a merging. The answers comes from the surveys which have been answered by the employees of the company have been evaluated and the results compared with the literature. The results point that the resistance to change is still a serious element and understanding and participation of change are very critic for the success.
URI: http://hdl.handle.net/11452/9033
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
154179.pdf
  Until 2099-12-31
4.94 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons