Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/8978
Title: Hasıl işleminin çözgü kopuşlarına etkisi
Other Titles: The effect of how to process warp breaks
Authors: Alpay, H. Rıfat
Eken, Soner
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Dokuma endüstrisi
Weaving industry
Haşıllama
Size application
Çözgü kopuşları
Warp breakage
İplik
Yarn
Issue Date: 16-Sep-1992
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Eken, S. (1992). Hasıl işleminin çözgü kopuşlarına etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Dokuma işlemi sırasında; tarak, gücü, lamel, arka köprü, tezgahın ipliğin aşınmasına neden olan kısımlarıdır. Bunlardan başka, ipliklerin, dokuma sırasında birbirleriyle sürtünmeside ipliğin aşınmasına sebep olur. Aşınma direnci ile dokuma randımanı arasındaki ilişki herkesin kabul ettiği önemli bir gerçektir. Dolayısı ile ipliklerin aşınma direncini artıracak herhangi bir işlem doğrudan dokuma verimliliğini yükseltecektir. Bir tekstil işletmesinin ekonomikliğinde verimliliğin etkisi oldukça yüksektir. Fakat kalite düşük oluyorsa, bu çeşit yüksek verimlilikte bir üretim, ekonomik olmayacaktır. Haşıl ve özellikle haşıllama işleminin en iyi kalitede ve en yüksek randımanda bez üretilmesinde büyük ve çok önemli katkısı olacaktır. Haşıl işleminin çözgü kopuşlarına etkisini belirlemek amacıyla; önce çeşitli çözgü iplik özelliklerine sahip leventlerin haşıl deneyleri yapılmıştır. Çözgü leventlerinden alman haşıllı ve haşılsız ipliklerin özellikleri ölçülmüş ve haşıllama işlemi sonrasında ipliğin özelliklerindeki değişimler karşılaştırmalı olarak değerlendirilmiştir. Bunun sonucunda görülen; haşıllama işleminin, kopma kuvveti, kopma mukavemeti, kopma işi değerlerinde artış meydana getirdiği, kopma uzaması değerini de düşürdüğüdür. Ayrıca her haşıl deneyi yapılırken haşıllama esnasında uygulanan haşıl teknik parametreleri incelenmiş ve haşıl madde miktan, makina hızı, haşıl teknesi baskı değerlerinin, haşıl alma oranında büyük rol oynadığı görülmüştür. Haşıllı ve haşılsız iplik değerleri, haşıl teknik parametreleri ile ilgili grafikler çizdirilmiştir. Tüm bu deney ve incelemelerin sonucunda; haşıllama işleminin çözgü ipliğinin kopuşu üzerinde etkili olduğu ifade edilmiştir.
In this study, the effect of sizing operation on the warp breakage are examined In the first chapter, initially the purpose and aims of the study and then some basic defînitions relevant to the sizing operation are presented. In the second chapter, a summary of the literatüre survey is given. In the third chapter, the properties of warp yams used throughout the experimental work and sizing machines, weaving machines with their features are presented. Subsequently, the method of the study, yarn testing procedures and measurements of sizing technical values and the methods of warp breakage’s measurements are explained. In the fourth chapter, experimental results are presented. In the fifth chapter, with the aim of experimental results, the relationship between the properties of warp thread and sizing operation is discussed and their importance in regard of warp breakage is evaluated. Finally some suggestions are made for future studies.
URI: http://hdl.handle.net/11452/8978
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
023766.pdf
  Until 2099-12-31
4.12 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons