Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/8939
Title: Novoloid lifinin çekme, düğüm ve ilmek mukavemetinin radyasyon etkisi altında incelenmesi
Other Titles: Examination of tensile, knot and loop strength of novoloid fiber under radiation effect
Authors: Ulcay, Yusuf
Demir, Zelfi Çalışır
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Çekme mukavemeti
Düğüm çekme mukavemeti
İlmek çekme mukavemeti
Kür
Max. tenacity
Knot tenacity
Loop tenacity
Cure
Issue Date: 27-Apr-1998
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Demir, Z. Ç. (1998). Novoloid lifinin çekme, düğüm ve ilmek mukavemetinin radyasyon etkisi altında incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu araştırmada, novoloid lifinin çekme mukavemeti ile düğüm ve ilmek çekme mukavemeti ölçülmüştür. Novoloid lifleri altı ayrı dozda y radyasyonuna tabi tutulmuş ve mukavemet ile düğüm ve ilmek çekme mukavemeti test edilmiştir. Testlerden elde edilen değerler istatistiki analizler yardımı ile yorumlanmıştır. İstatistiki analiz sonuçlarına göre, y radyasyonunun çekme mukavemeti, düğüm çekme mukavemeti ve ilmek çekme mukavemeti üzerinde etkisi olduğu bulunmuştur.
In this research, maximum tenacity of novoloid fiber and maximum tenacity of knot and loop are measured. Novoloid fibers are enforced to y radiation at six seperate levels and tenacity of it and maximum tenacity of knot and loop have been tested. The values obtained from these teste are interpreted by using statistical analysis. In accordance with the results of statistical analysis it is found that the maximum tenacity of y radiation has effect on maximum tenacity of knot and loop.
URI: http://hdl.handle.net/11452/8939
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
079009.pdf
  Until 2099-12-31
4.16 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons