Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/8928
Başlık: % 100 Pamuklu ipliklerden dokunmuş kumaşların geometrik tasarımı
Diğer Başlıklar: Geometric design of fabrics woven from 100% cotton yarns
Yazarlar: Alpay, H. Rıfat
Battal, Betül
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Dokuma kumaşlar
Geometrik tasarım
Pamuk ipliği
Woven fabrics
Geometric design
Cotton yarn
Yayın Tarihi: 3-Eki-1994
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Battal, B. (1994). % 100 Pamuklu ipliklerden dokunmuş kumaşların geometrik tasarımı. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Özet: Bu çalışmada % 100 pamuklu ipliklerden dokunmuş kumaşların geometrik tasarımı incelenmiştir. İlk bölümde çalışmanın amacı ve hedefleri belirlenmiştir. İkinci bölümde konu ile ilgili kaynaklar sunulmuştur. Üçüncü bölümde seçilen kumaşların özellikleri, kullanılan test aletleri ve özellikleri, çalışma yöntemi ve kumaş özelliklerini ölçüm yöntemleri, kumaş fotoğraflarının çekilmesi, kumaş geometrisine göre elle gerçekleştirilen çizimler ve bilgisayar tasarımlarının yapılması anlatılmıştır. Dördüncü bölümde ölçümler sonucunda elde edilen bulgular sunulmuştur. Beşinci bölümde ise bulguların istatistiksel olarak değerlendirilmesiyle, % 100 pamuklu ipliklerden dokunmuş kumaşlar için, bilgisayar yardımıyla gerçek durumlarına en yakın tasarımlar elde edilmiştir.
In this study, geometrical design of woven 100 % cotton fabrics are examined. In this first chapter, the purpose and aims of the study are determined. In the second chapter, the literature survey is given. In the third chapter, properties of selected fabrics, equipments used throughout the experiment and their properties, testing procedures and measurements of various fabric properties, taking photographs of fabrics, manual drawings that are realized according to cloth geometry and making their computer design are explained. In the fourth chapter, experimental results are presented. In the fifth chapter, with statistics appreciating of experimental results; with aid of computer, most close design that their real situation for woven 100 % cotton fabrics are obtained.
URI: http://hdl.handle.net/11452/8928
Koleksiyonlarda Görünür:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
033861.pdf
  A kadar 2099-12-31
7.17 MBAdobe PDFGöster/Aç Bir kopya isteyin


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons