Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/8921
Title: Jakarlı kumaşların yapısal özellikleri üretim süreçleri ve kullanım yerleri arasındaki ilişkilerin incelenmesi
Other Titles: Structural properties of jacquard fabrics production processes and the relationship between usage areas
Authors: Alpay, H. Rıfat
Tosun, Yıldız
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Dokuma kumaşlar
Kumaşlar
Woven fabrics
Fabrics
Issue Date: 23-Mar-1998
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Tosun, Y. (1998). Jakarlı kumaşların yapısal özellikleri üretim süreçleri ve kullanım yerleri arasındaki ilişkilerin incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada jakarlı kumaşlardaki yapısal özellikler, üretim süreçleri ve kullanım yerleri arasındaki ilişki araştırılmıştır. İlk Bölümde çalışmanın amacı ve hedefleri ile jakarlı kumaşlara dair bilgi verilmiştir. İkinci Bölümde, konu ile ilgili kaynak araştırması sunulmuştur. Üçüncü Bölümde, materyal ve çalışma yöntemi hakkında bilgi verilmiştir. Dördüncü Bölümde, kaynak incelemesi, görüşme ve analizler sonucunda elde edilen bulgular verilmiştir. Beşinci Bölümde ise bulgulardan yararlanılarak jakarlı kumaşların yapısı, üretim süreçleri ve kullanım yerleri arasındaki ilişkilendirme yapılmış, jakarlı dokumacılığın avantajları ve sınırlamalarından bahsedilmiştir.
In this work, the relations between the structural properties of the jacquard fabrics and the processes of production and the usage sectors have been investigated. In the first part, some information about the aims of the work and the woven jacquard fabrics have been given. In the second part, a literature survey about the subject has been presented. In the third part, some information about the material and the method of the work have been given. In the fourth part, the findings obtained from the literatür survey, discussions with experienced people in jacquard weaving industry and jacguard fabrics analysis have been given. In the fifth part, the relations have been established between the structure of the jacquard fabrics and the process of production and usage sectors. Finally, the advantages and limitations of jacquard weaving have been discussed.
URI: http://hdl.handle.net/11452/8921
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
079006.pdf
  Until 2099-12-31
15.28 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons