Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/8918
Title: Pamuklu bezayağı dokuma kumaşlarda kıvrım değerlerini tahminleyici bir uzman sistem çalışması
Other Titles: An expert system study to estimate the fold values ​​in cotton plain weave fabrics
Authors: Özek, Ziya
Ağır, Yahya
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tekstil Teknolojisi Anabilim Dalı.
Keywords: Bezayağı dokuma
Dokuma kumaşlar
Kıvrım değerleri
Pamuklu kumaşlar
Uzman sistemler
Plain weave
Woven fabrics
Plait worth
Cotton fabrics
Expert systems
Issue Date: 20-Nov-1998
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Ağır, Y. (1998). Pamuklu bezayağı dokuma kumaşlarda kıvrım değerlerini tahminleyici bir uzman sistem çalışması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada %100 ham pamuklu bezayağı kumaşlarda atkı ve çözgü kıvrımının etkilendiği parametreler ile kumaş eni ve boyu üzerindeki etkileri araştırılmıştır. İlk bölümde çalışmanın amacı ve genel bilgiler ortaya konmuştur. İkinci bölümde konuyla ilgili yapılmış çalışmalar özet olarak sunulmuştur. Üçüncü bölümde araştırmada kullanılan ipliklerin özellikleri verilmiş, yapılacak deneyler ve yöntemler sunulmuştur. Dördüncü bölümde, yapılan deneylerden elde edilen sonuçların yorumu yapılmış, kıvrım oluşumu ve değişiminde etkili olan parametreler ve etki dereceleri ortaya konmuştur. Atkı ve çözgü kıvrımını tahminleyici amprik bir veri tabanı oluşturulmuştur. Son bölümde genel bir değerlendirme yapılmıştır.
In this study, the becavior of yarn crimp and its effects are wxamined with reference to % 100 cotton woven fabrics. In the first chapter, the aim and general scope of the study is given. In the second chepter, relevant literature and important studies are summarised. In the third part the specifications of the yarns used and, the test methods are given. In the forth part, the experiment results are presented, the parameters affecting the crimping and crimp distribution are discussed. In the last part a general conclusion and outcome of the study is given.
URI: http://hdl.handle.net/11452/8918
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
079005.pdf
  Until 2099-12-31
2.76 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons