Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/8914
Title: Tekstil atık sularında biyolojik oksijen ihtiyacı (BOİ) ölçümlerine etki eden bazı parametrelerin incelenmesi
Other Titles: Investigation and optimization of some parameters for BOD measurements in textile wastewater
Authors: Güçer, Şeref
Alasağ, Neva
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Kimya Anabilim Dalı.
Keywords: Tekstil atık suyu
Biyolojik oksijen ihtiyacı
Mikroorganizma
Textile wastewater
Biological oxygen demand
Microorganism
Issue Date: 10-Aug-2004
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Alasağ, N. (2004). Tekstil atık sularında biyolojik oksijen ihtiyacı (BOİ) ölçümlerine etki eden bazı parametrelerin incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Günümüzde sanayileşme ile birlikte endüstriyel atık sularda BOİ (Biyolojik Oksijen İhtiyacı) ölçümleri önem kazanmıştır. Bu parametre özellikle biyolojik arıtma işlemlerini kullanan arıtım teknolojileri açısından önem arz eder. Tekstil atık suları içerikleri itibariyle arıtım sırasında mikroorganizmalar açısından oldukça karmaşık ve değişken yapıya sahiptir. Bu nedenle de içeriğindeki BOÎ ölçümleri için önemli olabilecek bileşenlerinin saptanması ve bunların toplam etkilerinin incelenmesi önem arz etmektedir. BOİ ölçümlerinin düşük olması tekstil atık sularının organik içeriğinin toksik özelikte olduğunu gösterebilir ki, bu durum kimyasal oksijen istemi ile birlikte değerlendirildiğinde örneğin BOİ/KOİ oram alındığında fark edilebilir. Tekstil atık sularında organik boyarmaddelerin bozunma ürünlerinden oluşan toksik maddeler ile boyaların metal içerikleri BOİ ölçümlerini etkileyenler arasında verilebilirken mikroorganizmaların türleri ve bunların bu kimyasallara karşı dirençleri de önemli olan diğer bir özellik olacaktır. Çalışmamızın amacı ; BOİ ölçümleri üzerine etki eden ana bileşenin kemometrik olarak saptanmasına yöneliktir.
Biological Oxygen Demand (BOD) became important parameter for the control of industrial wastewaters along with industrialisation of societies. It is particularly important for the treatment of wastewater technologies especially in biologic process. With regard to its a highly complex and variable structure content of textile wastewater, low BOD values observed in many cases. In our work, identification of the components of wastewater that may be significant in terms of BOD measurement was the main task decreasing of BOD may be originated from toxic characteristics of component. This may be seen when evaluated with chemical oxygen demand (COD) and/or BOD/COD ratio is considered. Toxic metal content of the textile wastewater can be also among the factors affecting the result of BOD measurement. On the other hand, kinds of the microorganism and their resistance to these chemicals are other important features. In our study, central composite design chemometric method was used for the determination of main components that effect BOD measurements.
Description: Bu proje Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW) tarafından L/ICA/ICB/61879/02 no ile desteklenmiştir.
URI: http://hdl.handle.net/11452/8914
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
154154.pdf
  Until 2099-12-31
8.77 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons