Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/8706
Title: Pamuk ipliğinde tüylülüğe neden olan bazı hammadde parametrelerinin incelenmesi
Other Titles: In cotton yarn, the effect of raw material characteristics to yarn hairihess
Authors: Ulcay, Yusuf
Annaseyidov, Azat
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Tekstil ve tekstil mühendisliği
Textile and textile engineering
Pamuk ipliği
Cotton yarn
Issue Date: 12-Jul-2004
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Annaseyidov, A. (2004). Pamuk ipliğinde tüylülüğe neden olan bazı hammadde parametrelerinin incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada pamuk ipliklerinde hammadde özelliklerinin iplik tüylülüğüne etkileri araştırılmıştır. Çalışmanın ilk kısmında iplik tüylülüğünün önemi ve neden olduğu sorunlardan kısaca bahsedilmiştir. İkinci kısımda iplik tüylülüğü, tüylülüğün ölçüm yöntemleri ve test cihazlarından bahsedilmiştir. Ayrıca hammaddenin iplik tüylülüğüne etkisi incelenmiştir. Elyaf ve iplik özelliklerinin iplik tüylülüğüne etkileri belirtilmiş ve çeşitli araştırmacıların farklı harman ipliklerinin tüylülükleri üzerine yaptıkları çalışmalar özetlenmiştir. iplik karakteristiklerinin eğirmeyi takip eden işlemlerin tüylülük üzerine etkileri açıklanmıştır. Hammaddenin iplik tüylülüğüne etkisi araştırılırken 17 farklı hammadde ve bu hammaddelerden yapılmış 30/1 Ne inceliğinde penye/karde iplikler incelenmiştir. Lif özelliklerinin iplik tüylülüğünü nasıl etkilediği değerlendirilmeye çalışılmış ve değerlendirme sırasında H (tüylülük indeksi) değerlerine bakılmıştır. Ayrıca iplik karakteristiklerinin iplik tüylülüğüne etkisi de incelenmiştir. Çalışma sonunda hammadde özelliklerinin iplik tüylülüğüne belirli oranlarda etkilediği görülmüştür. Özellikle lif uzunluğu ve lif inceliğinin iplik tüylülüğü üzerinde önemli birer parametre olduğu görülmüştür. İplik özellikleri olarak iplik numarası, iplik bükümü ve iplik mukavemeti tüylülükte önemli bir etken olduğu görülmüştür. İplikte tüylülüğün azaltılabilmesi için yorumlarda bulunulmuştur.
In this study, the effect of raw material characteristic's to yam hairiness were investigated in cotton yarn. In first part of study, the importance of yarn hairiness and the problems of it caused were shortly mentioned. In second part, cotton fiber, characteristics, yarn hairiness, the method of yarn hairiness measurement and test equipment were mentioned. Also the effects of raw material characteristic to yarn hairiness were searched. While searching the effect of raw material to yarn hairiness, the raw materials taken from 18 different places and the yarns which were made with the raw materials, that have 30/1 Ne thinness carded/combed yarns were searched. How the fiber characteristics effect to yarn hairiness were tried to evaluate and during the evaulation H values were looked. Also the effect of yarn properties to the yarn hairiness were searched. At the end of study, the effects of raw materials characteristic and yam characteristic were seen determined ratio in yam hairiness. Especially fiber length and tenacity and yam number, yam twist, yam strength are important parameters in yam hairiness that were seen.
URI: http://hdl.handle.net/11452/8706
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
154153.pdf
  Until 2099-12-31
5.68 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons