Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/8680
Title: Kralenden yavru yumru üretiminde değişik uygulamaların etkisi üzerinde bir araştırma
Other Titles: A research on the effect of different applications in the production of juvenile tubers from Kralenden
Authors: Mengüç, Ahmet
Akdeniz, Evin
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı.
Keywords: Peyzaj
Landscape
Issue Date: 23-Oct-1989
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Akdeniz, E. (1989). Kralenden yavru yumru üretiminde değişik uygulamaların etkisi üzerinde bir araştırma. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu araştırma, 1988-1989 yıllarında Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Laboratuvarında ve Bursa Büyükşehir Belediyesi Fuarlar ve Parklar İşletmesinin arazisinde yürütülmüştür. Araştırmada, kralenden yavru yumru üretiminde değişik uygulamaların çimlenme ve yumru büyüklüğüne olan etkisini saptamak amacıyla gladiol bitkisinin "Hunting Sons" çeşidinin 3 farklı çaptaki ( ≥9 mm, 7,5-9 mm ve 4,5-7,5 mm) kralenlerine 5 ayrı uygulama (dikimden 2 ay önceki sıcak su 1, dilcimden hemen önceki sıcak su 2, tuzlu su, kabuk soyma ve KNO3) yapılmıştır. Buna göre, 1- Büyük çaplı kralenlerde çimlenme oranı, küçük çaplı kralenlere göre yüksek olmuştur. 2- Muamelelerin çimlenme üzerine etkisinde ise en fazla çimlenme 7,5-9 mm çaplı kralenlere yapılan kabuk soyma uygulamasından alınmıştır. En düşük çimlenme ise, 4,5-7,5 mm çaplı kralenlere yapılan KNO3 uygulamasından alınmıştır. 3- Büyük çaplı kralenlerden daha büyük yumrular elde edilmiştir. 4- Muameleler bakımından ise, en büyük yumrular ≥9 mm çaplı kralenlere yapılan kabuk soyma, tuzlu su, sıcak su 2 (kontrol), KNO3 ve sıcak su 1 uygulamalarından alınmıştır.
This research, was conducted in 1988-1989 at the laboratory of Uludağ University Faculty of Agriculture Department of Horticulture and in the field of Bursa Metropolitan Municipality, Fairs and Parks Administration. In the research, 3 different sized (with a diamater of ≥ 9 mm, 7,5-9 mm ve 4,5-7,5 mm) cormels of Gladiolus cv. "Hunting Song" were subjected two five different treatments (hot water1 2 months before planting, hot water 2 immediatel; before planting, salty water, peeling and KNO3). As a result; 1. Germination ratio was high with the cormels having larger diameter. 2. With respect to the effect of treatments on germination, the highest ratio was obtained from the cormels with the diameter of 7,5-9 mm subjected to peeling treatment. The lowest germination ratio was obtained from the cormels havi 4,5-7,5 mm diameter treated with KNO3. 3.Whereas the greatest corms were obtained from the greater cormels. 4. With respect to treatments were obtained from the cormels with a diamete: of ≥9 mm subjected to peeling, salty water, hot water 2 (control), KNO3 ve hot water 1.
URI: http://hdl.handle.net/11452/8680
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
007404.pdf
  Until 2099-12-31
4.44 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons