Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/8660
Başlık: Bez dermatiti nedeniyle kullanılan topikal steroide bağlı Cushing sendromu: Olgu sunumu
Diğer Başlıklar: Cushing syndrome caused by topical steroid for treatment of diaper dermatitis: Case report
Yazarlar: İşgüven, Pınar
Yıldız, Metin
Ergüven, Mürefet
Malçok, Mehmet
Güven, Ayla
Anahtar kelimeler: Süt çocuğu
Topikal steroid
İyatrojenik Cushing sendromu
Infant
Topical corticosteroid
Iatrogenic Cushing syndrome
Yayın Tarihi: 2007
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: İşgüven, P. vd. (2007). "Bez dermatiti nedeniyle kullanılan topikal steroide bağlı Cushing sendromu: Olgu sunumu". Güncel Pediatri, 5(1), 35-37.
Özet: Topikal glukokortikoidlerin uzun süreli kullanımı hipotalamus-hipofiz-adrenal aksında geri dönüşümlü bozulmaya yol açabilmektedir. Burada 3 ay süre ile topikal steroid kullanımı sonucu Cushing sendromu gelişen 8 aylık kız hasta sunulmuştur.
Corticosteroids, even by topical application may cause reversible hypothalamic-pituitary adrenal axis suppression due to prolonged use. Here, we report a 8 month-old girl with Cushing syndrome that was developed secondary to topical corticosteroid use for 3 months.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/909254
http://hdl.handle.net/11452/8660
ISSN: 1304-9054
1308-6308
Koleksiyonlarda Görünür:2007 Cilt 5 Sayı 1

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
5_1_8.PDF80.4 kBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons