Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/8475
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorÖzer, M. Hakan-
dc.contributor.authorAkın, İpek-
dc.date.accessioned2020-02-10T10:20:10Z-
dc.date.available2020-02-10T10:20:10Z-
dc.date.issued2014-
dc.identifier.citationAkın, İ. (2014). Bazı çilek (Fragaria vesca L.) çeşitlerinde modifiye atmosferde muhafaza süresince fiziksel ve kimyasal değişimler. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/8475-
dc.description.abstractÇalışma, Dünyada üzümsü meyveler içerisinde üretimi ve ekonomik değeri önemli olan çilek meyvelerinde (Fragaria vesca L.), farklı modifiye atmosferde paketleme (MAP) uygulamalarının, muhafaza süresi ve kalite üzerine etkilerini araştırmak amacıyla yapılmıştır. Çalışmada Bursa-Nilüfer ilçesi Atlas Köyü'nden temin edilen 'Aromas' ve Karacabey ilçesi Yarış Köyü'nden temin edilen 'Kabarla' çilek meyveleri kullanılmıştır. Hasattan sonra meyveler kontrol grubu ve MAP grubu olarak ikiye ayrılmıştır. Kontrol grubu meyvelerine hiçbir uygulama yapılmazken, MAP grubu üç farklı geçirgenlikte (MAP-L, MAP-M, MAP-H), 25 μm, polietilen örtü ile oluşturulmuştur. Daha sonra, kontrol grubu ve MAP grubu örnekleri 0±0,5°C ve %90±5 nispi nem koşullarında 12 gün süreyle muhafaza edilmiştir. Muhafaza başlangıcında ve muhafaza süresi boyunca 3 günlük periyotlarla örnekler alınarak oda şartlarında (25°C ve %65±5 nispi nem) muhafazaya ilaveten 2 gün raf ömrü için bekletilmişlerdir. Örneklerde ağırlık kaybı, suda çözünebilir kuru madde, titre edilebilir asit, pH, askorbik asit, duyusal analizler (genel görünüm ve tat), meyve dış ve et rengi, MAP bileşimi (CO2, O2, C2H4) ve patolojik bozulma gibi kalite parametreleri incelenmiştir. Çalışma genel olarak değerlendirildiğinde, her iki çilek çeşidinin de MAP uygulamaları ile kalite özelliklerini koruyarak, 12 gün boyunca başarılı bir şekilde muhafaza edilebileceği tespit edilmiştir. 'Aromas' çilek çeşidinin 0+2. güne kadar raf ömrüne dayanarak pazarlanabilir nitelikte kalması, ancak 'Kabarla' çilek çeşidinin raf ömrüne dayanmaması da çeşit farklılığı ve önemini ortaya koymuştur.tr_TR
dc.description.abstractThis research was carried out to investigate the effects of different modified atmosphere packaging (MAP) applications on storage time and quality in strawberries (Fragaria vesca L.) having important production and economic values in berries in the world. Strawberries of 'Aromas' from Atla Village in Nilufer, Bursa and 'Kabarla' from Yarış Village in Karacabey, Bursa were used in this research. Strawberries were grouped into two as control and MAP groups after the harvest. While there was no application to control group, MAP was sub grouped into three different permeability (MAP-L, MAP-M, the MAP-H) with 25 µm polyethylene shield materials. There after control and MAP group samples were stored at 0±0.5°C with 90 ±5% relative humidity conditions for 12 days. Samples were taken at three day intervals and kept at room condition (25°C with 65±5% relative humidity) for storage +2 day shelf life. The strawberry samples were investigated for weight loss, soluble solids, titratable acidity, pH, ascorbic acid, sensory examination (appearance and taste), fruit and fruit flesh color, MAP composition (CO2, O2, C2H4) and quality parameters such as pathological distortion As a general evaluation of the research, it was determined that both strawberry cultivars can be stored for 12 days with the MAP applications and the cultivars could successfully preserve the quality characteristics of strawberry varieties. The importance and variations of the cultivars demonstrated that 'Aromas' strawberry cultivars could preserve marketable quality up to 0+2 day shelf life, while 'Kabarla' could not stand for shelf life.tr_TR
dc.format.extentX, 107 sayfatr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectÇilektr_TR
dc.subjectMAPtr_TR
dc.subjectPolietilentr_TR
dc.subjectKalitetr_TR
dc.subjectMuhafazatr_TR
dc.subjectStrawberrytr_TR
dc.subjectPolyethylenetr_TR
dc.subjectQualitytr_TR
dc.subjectStoragetr_TR
dc.titleBazı çilek (Fragaria vesca L.) çeşitlerinde modifiye atmosferde muhafaza süresince fiziksel ve kimyasal değişimlertr_TR
dc.title.alternativePyhsical and chemical changes during modified atmosphere storage of some strawberry (Fragaria vesca L.) cultivarstr_TR
dc.typemasterThesistr_TR
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı.tr_TR
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
360453.pdf4.17 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons