Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/8415
Title: % 100 Polyester filament ipliklerden dokunmuş kumaşların geometrik tasarımı
Other Titles: Geometric design of fabrics woven from 100% Polyester filament yarns
Authors: Alpay, Halil Rıfat
Kahraman, Canan
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Bilgisayar destekli tasarım
Kumaşlar
Poliesterler
Computer aided design
Fabrics
Polyesters
Issue Date: 7-Mar-1994
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Kahraman,C. (1994). % 100 Polyester filament ipliklerden dokunmuş kumaşların geometrik tasarımı. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada, % 100 polyester filament ipliklerden dokunmuş kumaşların geo metrik tasarımı incelenmiştir. İlk bölümde çalışmanın amacı ve hedeflen belirlenmiştir. İkinci bölümde konu ile ilgili kaynaklar sunulmuştur. Üçüncü bölümde, seçilen kumaşların özellikleri, kullanılan test aletleri ve özel likleri, çalışma yöntemi ve kumaş özelliklerini ölçüm yöntemleri, iplik ve kumaş fotoğ raflarının çekilmesi, kumaş geometrisine göre elle gerçekleştirilen çizimler ve bilgisayar tasarımlarının yapılması anlatılmıştır. Dördüncü bölümde ölçümler sonucunda elde edilen bulgular sunulmuştur. Beşinci bölümde ise bulguların değerlendirilmesiyle, % 100 polyester filament ip liklerden dokunmuş kumaşlar için, bilgisayar yardımıyla gerçek durumlarına en yakın tasarımlar elde edilmiştir.
In this study, geometrical design of woven 100 % polyester fabrics are examined. In this first chapter, the purpose and aims of the study are determined. In the second chapter, the literature survey is given. In the third chapter, properties of selected fabrics, equipments used throughout the experiment and their properties, testing procedures and measurements of various fabric properties, taking photographs of yarn and fabrics, manual drawings that are realized according to cloth geometry and making their computer design are explained. In the fourth chapter, experimental results are presented. In the fifth chapter, with appreciating of experimental results; with aid of com puter, most close design that their real situation for woven 100 % polyester fabrics are obtained.
URI: http://hdl.handle.net/11452/8415
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
033824.pdf
  Until 2099-12-31
53.33 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons