Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/8223
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorÖzcan, Zeki-
dc.contributor.authorBayındır, Ahmet-
dc.date.accessioned2020-02-07T05:30:16Z-
dc.date.available2020-02-07T05:30:16Z-
dc.date.issued2006-10-27-
dc.identifier.citationBayındır, A. (2006). Kierkegaard'da iman'ın paradoks oluşu meselesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/8223-
dc.description.abstractKierkegaard felsefesi, bireyci yaşam felsefesidir. Kierkegaard için her şey varoluşla ilgilidir. İman meselesi de varoluşun bir parçasıdır. Kierkegaard düşüncesi, irrasyonel, paradoksal, varoluşçu ve bireycidir. İnsanla Tanrı arasındaki farklılık, paradoksal bir biçimde, Tanrı lehinde son bulur. Ama akıl bu sınıra varıp dayanmayı ister. Kierkegaard, bu düşünceyi reddeder. Bundan dolayı, Kierkegaard, fideistlerin öncülerinden biridir. Aklın akıl dışı olanı bilmesi imkânsızdır. Zira Enkarnasyon,İlk Günah, Tanrının varlığı, birer dogmalardır. Tanrı bilgisi dışındaki bütün bilgilerimiz, kesinlikten uzaktır. Birey, kendi varoluşundan kendisi sorumlu olmalıdır. Estetik, etik ya da dini yaşam küreleri birbirinden bağımsız alanlardır. İman bakımından da böyledir.tr_TR
dc.description.abstractKierkegaard's philosophy is individualist life philosophy. For Kierkegaard, every thing that is connected with human- are interested in existence. The problem of faith is the piece of the existence. Kierkegaard's ideas are irrational, paradoxical, existentialist and individualistic. The difference between God and human being is ,paradoxically, to end in favour of God. But the reason wants to go to this boundary. Kierkegaard rejects this idea. Because of this, Kierkegaard is the initiator of the fideists. The reason is not possible to know unreason. So Encarnation, First Sin, The existence of God are dogmas. All our knowledge is uncertainity but not the God's knowledge. Individual have to be responsible for his existence. The areas of the aesthetic, etic or religious life areas are, each other, independental areas. The faith is also.en_US
dc.format.extentIX, 83 sayfatr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectİmantr_TR
dc.subjectDintr_TR
dc.subjectVaroluştr_TR
dc.subjectTanrıtr_TR
dc.subjectParadokstr_TR
dc.subjectSüjetr_TR
dc.subjectEstetiktr_TR
dc.subjectEtiktr_TR
dc.subjectFaithen_US
dc.subjectAestheticen_US
dc.subjectExistenceen_US
dc.subjectSujeen_US
dc.subjectEthicen_US
dc.subjectParadoxen_US
dc.subjectReligionen_US
dc.subjectGoden_US
dc.titleKierkegaard'da iman'ın paradoks oluşu meselesitr_TR
dc.title.alternativeThe problem of the blief that paradox Kierkegaarden_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı/Din Felsefesi Bilim Dalı.tr_TR
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
187502.pdf5.83 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons