Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/8223
Başlık: Kierkegaard'da iman'ın paradoks oluşu meselesi
Diğer Başlıklar: The problem of the blief that paradox Kierkegaard
Yazarlar: Özcan, Zeki
Bayındır, Ahmet
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı/Din Felsefesi Bilim Dalı.
Anahtar kelimeler: İman
Din
Varoluş
Tanrı
Paradoks
Süje
Estetik
Etik
Faith
Aesthetic
Existence
Suje
Ethic
Paradox
Religion
God
Yayın Tarihi: 27-Eki-2006
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Bayındır, A. (2006). Kierkegaard'da iman'ın paradoks oluşu meselesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Özet: Kierkegaard felsefesi, bireyci yaşam felsefesidir. Kierkegaard için her şey varoluşla ilgilidir. İman meselesi de varoluşun bir parçasıdır. Kierkegaard düşüncesi, irrasyonel, paradoksal, varoluşçu ve bireycidir. İnsanla Tanrı arasındaki farklılık, paradoksal bir biçimde, Tanrı lehinde son bulur. Ama akıl bu sınıra varıp dayanmayı ister. Kierkegaard, bu düşünceyi reddeder. Bundan dolayı, Kierkegaard, fideistlerin öncülerinden biridir. Aklın akıl dışı olanı bilmesi imkânsızdır. Zira Enkarnasyon,İlk Günah, Tanrının varlığı, birer dogmalardır. Tanrı bilgisi dışındaki bütün bilgilerimiz, kesinlikten uzaktır. Birey, kendi varoluşundan kendisi sorumlu olmalıdır. Estetik, etik ya da dini yaşam küreleri birbirinden bağımsız alanlardır. İman bakımından da böyledir.
Kierkegaard's philosophy is individualist life philosophy. For Kierkegaard, every thing that is connected with human- are interested in existence. The problem of faith is the piece of the existence. Kierkegaard's ideas are irrational, paradoxical, existentialist and individualistic. The difference between God and human being is ,paradoxically, to end in favour of God. But the reason wants to go to this boundary. Kierkegaard rejects this idea. Because of this, Kierkegaard is the initiator of the fideists. The reason is not possible to know unreason. So Encarnation, First Sin, The existence of God are dogmas. All our knowledge is uncertainity but not the God's knowledge. Individual have to be responsible for his existence. The areas of the aesthetic, etic or religious life areas are, each other, independental areas. The faith is also.
URI: http://hdl.handle.net/11452/8223
Koleksiyonlarda Görünür:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
187502.pdf5.83 MBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons