Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/8217
Title: Birlik muharebe gücünün modellenmesi ve hedef programlama ile optimizasyonu
Other Titles: The modelling of unit power and its optimization with goal programming
Authors: Emel, Erdal
Ekmekçioğlu, Taner E.
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Önceliksiz hedef programlama
Operational lethality indices
Kapasite yükleme
Non pre-emptive goal programming
Capacity loading
Issue Date: 5-Nov-2004
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Ekmekçioğlu, T. E. (2004). Birlik muharebe gücünün modellenmesi ve hedef programlama ile optimizasyonu. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmanın birinci aşamasında, muharebe sahasında karşı karşıya gelen iki karşılıklı kuvvetten, dost zırhlı birliğin muharebeyi kazanabilmesi için sayıca ne kadar zırhlı araca ve tanksavar silahına ihtiyacı olduğu; ikinci aşamasında ise, bu birliğin muharebeyi kazanırken kullanması gereken mühimmat miktarı, en düşük maliyete karşın en yüksek etkiyi sağlayacak şekilde belirlenmiştir. Gerekli silah sayısı ve mühimmat miktarının belirlenmesinde, "Operational Lethality Indices-OLI" metodolojisinden yararlanarak, karışık tamsayılı, ağırlıklı, önceliksiz hedef programlama ile kurulan modeller kullanılmıştır. Kurulan bu modeller LINDO optimizasyon yazılımı ile çözülerek, birlik komutanlarına bir karar destek aracı olarak önerilmiştir. Uygulama askeri bir alanda yapıldığı için, söz konusu birlik ve silah harekât etkinliği değerlendirilmesi gibi konularda gizlilik prensibinden dolayı, veriler gerçeği yansıtmamakla birlikte, çözümün yorumlanabilmesi anlamında kendi içinde tutarlı olarak alınmışlardır.
In the first step of this thesis, the amount of necessary armoured vehicles and anti-tank weapons required to win a battle is decided when two armoured units engage in the battlefield. Following the first step, the amount and the type of tank ammunition is determined to win the above battle with a minimum cost and maximum effectiveness. In order to determine the required amount of weapons and the ammunition, non pre-emptive goal programming is used for models utilizing the "Operational Lethality Indices-OLI". The models proposed here are solved by LINDO optimization package for further use as a decision support tool for unit commanders. Since the area of study of this thesis is on military concepts, some topics such as the operational effectiveness of the units and the weapons are classified as 'secret'; therefore the given data was modified though consistent within itself for resonable discussion of results.
URI: http://hdl.handle.net/11452/8217
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
154128.pdf2.44 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons