Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/8209
Title: Astımlı çocuğun tedavisinde astım kamplarının yeri
Authors: Öneş, Ülker
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı/Çocuk Allerji Bilim Dalı.
Sapan, Nihat
Canıtez, Yakup
Keywords: Astım
Astım kampları
Asthma
Issue Date: 2003
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Sapan, N. vd. (2003). "Astımlı çocuğun tedavisinde astım kamplarının yeri". Güncel Pediatri, 1(1), 96-100.
Abstract: Astım dünyada çocuklar arasındaki en sık görülen kronik hastalıktır. Hastalığın prevalansında son yıllarda tüm dünyada artış görülmekte olup, giderek daha fazla sayıda çocuğu etkilemektedir. Genel olarak çocuklar arasında görülme sıklığı çeşitli ülkelerde yapılan çalışmalarda ortalama olarak % 5 ile 15 arasında değişmektedir. ilkokul çağı çocuklar arasında yapılan çalışmalarda Bursa'da % 7.9 (1), İstanbul'da % 9.8 (2) olarak bulunmuştur. Astımlı çocukların günlük yaşamı, zaman zaman ortaya çıkan öksürük ve nefes darlığı gibi bulgular nedeniyle olumsuz şekilde etkilenmektedir. Örneğin bu çocuklar sportif aktivitelere daha az katılırlar, genellikle aileleri tarafından aşırı korunan ve kollanan çocuklardır, koşup oynamalarına, spor yapmalarına izin verilmez, okulda beden eğitimi derslerine girmemeleri istenir. Hastalığın bulgularının artması nedeniyle özellikle kış aylarında okul devamsızlığı olabilir. Ayrıca hastaneye yatma ve okul devamsızlığı nedeniyle öğrenim kapasitelerinin, özellikle kötü sosyoekonomik durumda bulunan astımlı çocuklarda akranlarına göre azaldığı bildirilmektedir (3).
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/913040
http://hdl.handle.net/11452/8209
ISSN: 1304-9054
1308-6308
Appears in Collections:2003 Cilt 1 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1_1_12.PDF123.92 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons