Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/8207
Title: Çocukluk çağında "telekardiyografik değerlendirme"
Authors: Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı/Çocuk Kardiyoloji Bilim Dalı.
Çil, Ergün
Keywords: Telekardiyografi
Elektrokardiyografi
EKG
Röntgen
Telecardiography
Electrocardiography
Rontgen
Issue Date: 2003
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Çil, E. (2003). "Çocukluk çağında "telekardiyografik değerlendirme"". Güncel Pediatri, 1(1), 42-49.
Abstract: Doğumsal ve edinsel kalp hastalıklarının tanısında kalbin büyüklüğü, şekli, büyük damarların durumu ve akciğer damarlanması hakkında bilgi sahibi olmak gereklidir. Bu nedenle fizik muayeneden sonra genellikle elektrokardiyografi ve telekardiyografi gereklidir. Röntgen tüpü göğüse 180 cm uzakta iken postero-anterior çekilen filmlere telekardiyografi (tele) denir. Telekardiyografi çekilirken aşağıda belirtilen kurallara uyulmaması halinde yanlış değerlendirmelere yol açar (1-4). Ayrıca yenidoğan ve süt çocuklarında, özellikle erkek çocuklarda timus hiperplazisi sık görüldüğünden, yanlışlıkla kardiyomegali şeklinde yorumlanabilir. Timus ilk yaş içinde büyük olup ön mediasteni ve kalbin önünü kapatarak, kalbi büyük gösterir veya kalp konturlarında anormal görünümlere yol açar (5,6). Süt çocuklarında üst mediastenin geniş oluşu, bu genişliğin kalp gölgesi gibi aşağıya devam etmesi, kalbin sağında veya solunda bir çentik görülmesi (yelken timus veya pelerin timus) timusu akla getirmelidir (fiekil 1,2). Klinik ve EKG bulguları kardiyomegali ile uyumsuz hastalarda sol yan grafi çekilerek, sadece ön mediasteni dolduran timusun görüntülenmesi ve kalbin büyük olmadığının gösterilmesi tanıyı koydurur.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/913099
http://hdl.handle.net/11452/8207
ISSN: 1304-9054
1308-6308
Appears in Collections:2003 Cilt 1 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1_1_11.PDF319.19 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons