Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/8203
Title: İnflamatuar barsak hastalıkları
Authors: Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı.
Özkan, Tanju Başarır
Keywords: IBH
Crohn hastalığı
Barsak hastalığı
Inflammatory bowel disease
Crohn disease
Issue Date: 2003
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Özkan, T. B. (2003). "İnfşamatur barsak hastalıkları". Güncel Pediatri, 1(1), 79-91.
Abstract: İnşamatuar barsak hastalıkları (‹BH), gastrointestinal kanalın kronik, idyopatik inşamasyonu ile karakterize hastalıklardır; Crohn hastalığı (CH) ve ülseratif kolit (ÜK) olmak üzere iki major klinik formdan oluşur. Ayırıcı tanının klinik, radyolojik, endoskopik ve histolojik özellikleri bazında yapılması, uygun kritik tedavi yaklaşımlarının farklı olduğu durumlarda özellikle önemlidir. Makroskopik ve mikroskopik olarak her iki hastalığa ait özellikleri de taşıdığı için net olarak sınışandırılamayan, olguların % 10-15’ini oluşturan klinik durum “indeterminate kolit” olarak nitelenmektedir. ‹BH, hastaların % 20’sinde çocukluk ve adolesan çağda başlamaktadır. Ancak hastalığın doğal öyküsü, ciddiyeti, tedaviye verdiği yanıt ve seyri değişkenlik göstermekte ve tutulum yeri, inşamasyonun ağırlığı ile ancak kısmen bir korelasyonu gözlenmektedir. Ülseratif kolit, kolonu rektumdan proksimale doğru sağlam kısım bırakmadan tutan, remisyon ve eksaserbasyonlarla seyreden; kronik, inşamatuar bir hastalıktır. Crohn hastalığı ise ağızdan anüse dek sindirim kanalını segmenter tarzda, arada sağlam bölgeler bırakarak tutan, transmural tutulum özelliği gösteren, remisyon ve eksaserbasyonlarla seyreden kronik, inşamatuar bir hastalıktır. Her iki hastalığın ortak özelliği sindirim sistemi dışında bir çok organ ve organ sistemlerinde bulgularla seyredebilen sistemik hastalık olmalarıdır (1).
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/913124
http://hdl.handle.net/11452/8203
ISSN: 1304-9054
1308-6308
Appears in Collections:2003 Cilt 1 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1_1_9.PDF201.82 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons