Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/8197
Title: Kanserli çocuklarda anemi
Authors: Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı.
Sevinir, Betül B.
Durmaz, Oğuzhan
Keywords: Anemi
Çocukluk çağı
Sağkalım
Anemia
Childhood
Issue Date: 2003
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Sevinir, B. B. ve Durmaz, O. (2003). "Kanserli çocuklarda anemi". Güncel Pediatri, 1(1), 35-41.
Abstract: Günümüzde gelişmiş ülkelerde çocukluk çağı kanserlerinde 5 yıllık ortalama yaşam hızları %75- 80’e ulaşmıştır (1). Sağkalım oranlarının iyileşmesinde birçok faktör etkilidir. Tanı ve evreye göre farklı sonuçlar söz konusu olduğundan hastadaki bireysel riske uygun tedavi yaklaşımı esastır. Yüksek riskli hastalarda daha yoğun kemoterapi protokolleri verilmektedir. Zaman zaman kemoterapi ve radyoterapinin akut yan etkileri, birincil hastalığa bağlı yakınmalardan daha ağır olmaktadır. Kemik iliği baskılanması, mukozit, kusma, enfeksiyonlara yatkınlık, beslenmenin bozulması, ağrı gibi sorunlardan en az birkaçı onkolojik tedavide her hastanın yaşadığı sorunlardır. Hiç kuşkusuz bu problemlerin aşılmasını sağlayan destek tedaviler, elde edilen başarıda büyük paya sahiptir. Ancak, destek tedaviler sağkalım hızını olduğu kadar kanser tedavisinin ekonomik maliyetini de yükseltmektedir. Çocukluk çağı kanserlerinde tam iyileşme oranlarının artması ve çocuklarda beklenen yaşam süresinin uzunluğu gözetildiğinde destek tedavilerden en çok yarar görecek grup, çocuk hastalardır. Pediatrik onkoloji hastalarının bazı sorunlarında, onkoloji merkezi dışındaki birinci ve ikinci basamak hekimlerinin yardımı gerekmektedir. Bu nedenle destek tedavi kapsamındaki çeşitli konulara bu dergide yer verilecektir.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/913135
http://hdl.handle.net/11452/8197
ISSN: 1304-9054
1308-6308
Appears in Collections:2003 Cilt 1 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1_1_5.PDF76.1 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons