Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/8195
Title: Çocuklarda akut otitis media
Authors: Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı.
Hacımustafaoğlu, Mustafa
Keywords: Akut otitis media
AOM
OM
Üst solunum yolu
Acute odisis media in children
Issue Date: 2003
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Hacımustafaoğlu, M. (2003). "Çocuklarda akut otitis media". Güncel Pediatri, 1(1), 29-34.
Abstract: Otitis media (OM) orta kulak inşamasyonu olup, çocuklarda üst solunum yolu enfeksiyonlarından sonra en sık görülen enfeksiyonlardır. Gerçek insidans aşırı tanı konulmasına veya aksine tanının gözden kaçırılması gibi nedenlerle sıklıkla her zaman doğru olarak saptanamaz. Akut inşamasyon (Akut otitis media) sonrasında uygun tedavi almış çocuklarda bile orta kulak efüzyonu belirli bir süre devam eder, bu nedenle bir süre izlem gerekir.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/913042
http://hdl.handle.net/11452/8195
ISSN: 1304-9054
1308-6308
Appears in Collections:2003 Cilt 1 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1_1_4.PDF75.29 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons