Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/8171
Title: Mızraklı ilmihal ile Arnavutça bir ilmihalin mukayesesi
Other Titles: The comparison between Mızraklı ilmihal and the Albanian catechism
Authors: Cici, Recep
Saliaj, Lubjana
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/İslam Hukuku Bilim Dalı.
Keywords: İlmihal
Arnavutça
Mızraklı
Mukayeseli ilmihal
Catechism
Albanian language
Mızraklı
Comparative
Issue Date: 9-Sep-2011
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Saliaj, L. (2011). Mizrakli ilmihal ile Arnavutça bir ilmihalin mukayesesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Bu tezde, anonim yönünden birbirine benzemekte olan Mızraklı ve Arnavutça İlmihallerin yazarları, yaşadıkları dönem ve bu ilmihallerin farklılık ve benzerlikleriyle beraber tüm konuları incelenerek mukayese edilmeye çalışılmıştır. Tez giriş ve üç bölümden oluşmaktadır. Giriş bölümünde tezin konusu, metodu ve literatürü hakkında kısaca bilgi verilmiştir. Birinci bölümde ilmihal geleneği, Mızraklı ve Arnavutça İlmihallerin telifi üzerinde durulmuştur. İlmihallerin müelliflerine ulaşmak için Mızraklı İlmihal’in yazıldığı tahmin edilen döneme dair kısaca bilgi verilmeye çalışılmıştır. Arnavutça İlmihal’in yazıldığı dönem bilindiği halde malesef bu arka plan bize ilmihallerin yazarlarının kimler olduğunu bulabilmemize yardımcı olmamıştır. Yine bu bölümde söz konusu ilmihallerin birbirleriyle olan benzerlikleri ile farklılıklarını tespit edebilmek için her iki ilmihal şekil ve muhteva bakımından mukayese edilmiştir. İkinci bölümde ise, Mızraklı’nın konuları dağınık olduğu için karşılaştırmalı olarak günümüz ilmihal konularının sıralanışına göre iki ilmihalin konuları yeniden tasnif edilmeye çalışılmıştır.
In this thesis, Mızraklı İlmihal and Albanian Catechism which are both anonymous were compared in terms of their authors, the period which they belong to and their contents. The thesis consists of an introduction and three main chapters. The introduction gives information about the topic, method and relevant literature. The first chapter deals with the Islamic catechism tradition in general, and the compilation of Mızraklı İlmihal and Albanian Catechism. In order to identify the authors of these two catechisms, firstly a brief information has been given about the period in which Mızraklı İlmihal was supposed to be written. Even if the compilation period of Albanian Catechism is exactly known, this is not enough to identify the author of it. In this chapter, the two catechisms were also compared in terms of form and contents in order to determine the resemblances and differences between them. In the second chapter, seeing that their original contents are not systematized, the contents of the catechisms were put in a systematic order in line with the contemporary catechisms.
URI: http://hdl.handle.net/11452/8171
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
294839.pdf2.41 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons