Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/8163
Title: Bazı badem çeşitlerinde değişik aşı uygulamaları üzerine bir araştırma
Other Titles: A Research on different budding and grafting applications in some almond cultivars
Authors: Eriş, Atilla
Akbudak, Bülent
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı.
Keywords: Aşılar
Badem
Bahçe bitkileri
Fidanlar
Sert çekirdekli meyveler
Vaccines
Almond tree
Horticultural crops
Saplings
Stone fruits
Issue Date: Sep-1994
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Akbudak, B. (1994). Bazı badem çeşitlerinde değişik aşı uygulamaları üzerine bir araştırma. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada "Texas" çeşidinin çöğürleri üzerine "Tuono", "Texas", "Drake", "104/1" ve "Non Pareil" çeşitleri "T-Odunlu", "T-Göz", "Omega" ve "Dilcikli İngiliz" aşısı uygulamaları iTe aşılanmıştır. "T-Odunlu" ve "T-Göz" aşıları Temnmz ayında dış şartlarda; "Omega" ve "Dilcikli İngiliz" aşıları ise Mart ayında kontrollü şartlarda yapılmıştır. Araştırma sonucunda aşı tutma, aşı sürme, fidan çap ve sürgün uzunlukları tespit edilmiştir. "T- Odxmlu" ve "T-Göz" aşılarında aşı tutma ve sürme oranları; "Omega" ve "Dilcikli İngiliz" aşılarına göre daha fazla olmuştur. "T-Odunlu" göz aşısında "Tuono" çeşidi %90 ile en yüksek aşı tutma oranını gösterirken;" "Drake" çeşidi %100 değeriyle en yüksek sürme oranını vermiştir. "T-Göz" aşısında ise, yine t "Tuono" ve "Texas" çeşitleri %100'lük bir değerle en yüksek aşı tutma oranını ve "Non Pareil" çeşidi ise, %100 oranıyla en yüksek sürme oranını sağlamıştır. "Omega" aşısı ile yapılan aşılarda, "Drake" çeşidi %76.6 ile en yüksek aşı tutma ve,%56.6 oranıyla en yüksek sürme oranlarını vermiştir. "Dilcikli İngiliz" aşısında ise, "Tuono" çeşidi %86.6'lık bir değerle en yüksek aşı tutma ve "104/1" çeşidi de %7 3.3 oranıyla en yüksek sürme oranını göstermiştir.. Fidan çap ve sürgün uzunlukları açısından, en yüksek fidan çapı "T-Göz" aşı yönteminde "Texas" çeşidinden (2.76) cm elde edilirken, sürgün uzunluğu açısından en yüksek değeri yine "T-Göz" aşı yönteminde "Non Pareil" çeşidinden (112.03 cm) sağlanmıştır.
In this study, scions of almond cvs. "Tuono", "Texas", "Drake", "104/1" and "Non Pareil" were grafted on "Texas" seedlings using "T bark buddings with wood " or "T-bud", "omega" and "whip and tongue" grafting methods. "T bark buddings with wood" or "T-bud" were caried out under outdoor conditions ir. juiy and "omega" and "whip and tongue" graftings were applied under controlled conditions in March. At the end of the research bud take, bud burst and diameter and shoot lengths of the seedlings were determined. Bud take and bud burst ratios were higher in "T bark buddings with wood" or "T-bud" compared with "omega" and "whip and tongue" grafts. By "T bark budding with wood", cv. "Tuono" gave the highest bud take ratio with 90% whereas cv. "Drake" gave the highest bud burst ratio with 100%. By "T-bud", cvs. "Tuono" and "Texas" gave the highest bud take ratios with 100% and cv. "Non Pareil" the highest bud burst ratio with 100%. With "omega" grafting, cv. "Drake" gave the highest bud take and bud burst ratios with 76.6% and 56.6%,. respectively, whereas with "whip and tongue" graft cv. "Tuono" and cv. "104/1" gave the highest bud take and bud burst ratios with 86.6% and 73.3%, respectively.When the diameter and stem lengths of seedlings i were considered, the highest seedling diameter was obtained from cv. "Texas" (2.76 cm) with "T-bud" and the highest stem length was also obtained with "T-bud" from cv. "Non Pareil" (112.03 cm).
URI: http://hdl.handle.net/11452/8163
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
033809.pdf
  Until 2099-12-31
8.1 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons