Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/8148
Title: Sera tasarım yaklaşımları üzerine bir inceleme ve İznik yöresine ait uygulama örneği
Other Titles: An investigation on greenhouse design approaches and application example of Iznik region
Authors: Arıcı, İsmet
Kurtağa, Cevat
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarımsal Yapılar ve Sulama Anabilim Dalı.
Keywords: Sera
Greenhouse
Projeleme esasları
Yapı elemanları
Yapı malzemeleri
Etkili yükler
Principles of projecting
Elements of construction
Materials of construction
Active loads
Issue Date: 6-Sep-1995
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Kurtağa, C. (1995). Sera tasarım yaklaşımları üzerine bir inceleme ve İznik yöresine ait uygulama örneği. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada, ülkemizde sera projeleme esaslarının eksik oluşu ve özellikle plastik seralar için belirli projeleme esaslarının olmayışı nedeniyle, bu konuda bir yöntem geliştirilmeye çalışılmıştır. Bunun için sera tasarımına etken olan faktörler incelenmiş ve uygulamaya yönelik olarak seracılığın yeni başladığı İznik bölgesi için sera modelleri tasarlanmıştır. Tasarlanan seraların projelendirilmesinde, A. Kleinlogel tarafından çerçeve sistemler için hazırlanmış formüllere bağlı olarak uygun bir hesap tekniği oluşturulmuş ve kullanılmıştır.
In this study, a method was improved on greenhouse designing, due to the fact that principles of greenhouse projecting has not developed in our country and especially there is no any principles of designing for plastic greenhouses. For this reason, the facts that are active on greenhouse designing were investigated and new greenhouse models were designed to be applicated for İZNİK Region where greenhouse activities has been already started. A calculation technique which is depending on formulating for frame systems was found by A. Kleinlogel was prepared and used for the projecting of representationed greenhouse.
URI: http://hdl.handle.net/11452/8148
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
045295.pdf
  Until 2099-12-31
4.59 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons