Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/8127
Title: X.25 paket anahtarlamalı telekomünikasyon şebekesinde yüksek debili veri iletimi
Other Titles: High speed data transmission in X.25 packet switching telecommunication network
Authors: Oktay, Ali
Koçyiğit, İbrahim
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Elektrik ve Elektronik Mühendisliği = Electrical and Electronics Engineering
Veri iletişimi
Data communication
Şebeke
Network
Issue Date: 30-Jan-1995
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Koçyiğit, İ. (1995). X.25 paket anahtarlamalı telekomünikasyon şebekesinde yüksek debili veri iletimi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu tez çalışmasında, paket anahtarlama tekniği ve bu tekniği kullanarak paket veri iletimini sağlayan X,25 protokolü 'tabanlı paket anahtarlama şebekeleri incelenmiştir. Ayrıca daha yüksek paket veri iletim hızım başaran çerçeve aktarma tekniği üzerinde çalışılmıştır. İlk bölümde, veri haberleşme şebekeleri ve bu şebekelerin kullandığı anahtarlama yöntemleri incelenmiştir. Paket anahtarlama tekniği ve paket şebekeler üzerinde durularak CCITT X.25 protokolü tanıtılmıştır. İkinci bölümde, protokol kavramı ve OSI modeli incelenmiştir. Ayrıca OSI modeli ve bu modelin X.25'le olan ilişkisi araştırılmıştır. Üçüncü bölümde, X.25 paket anahtarlama protokolünün fiziksel seviyesi ve bu seviyede kullanılan standartlar incelenmiştir. Dördüncü bölümde, X.25 protoolü veri-link seviyesi incelenmiş ve bu seviyede kullanılan LAPB(dengeli link erişim işlevi) standartının paket veri iletimi üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Beşinci bölümde, X.25 protokolü şebeke seviyesi incelenmiştir. Kullanıcı ve paket şebeke arasında sanal devrelerin oluşturulması, paket akış kontrolü, mantıksal kanal tayinleri ve sıralama gibi bu seviyenin gerçekleştirdiği bazı temel fonksiyonlar üzerinde durulmuştur. Altıncı bölümde, yeni ve X.25'e göre daha hızlı bir paket anahtarlama tekniği olan Çerçeve Aktarma tekniği incelenmiştir. Bu tekniğin kullandığı yöntemler ve X.25'e göre üstünlükleri araştırılmıştır. Ayrıca tek bir şebekede(hibrit şebeke) X.25 ve çerçeve aktarma protokollerinin ortak kullanımı üzerinde çalışılmıştır.
In this thesis, packet switching techniqıies and X.25 based packet switching network using these techniques (X.25 PSDN) were observed. PSDN's provide dynamic bandwidth , high speed, protocol conversion and error correction functions to users. CCITT X.25 protocol enables user terminals of various types and of different communication rates to communicate through packet switching networks. This protocol includes the upper three layers of ISO protocol constituted with seven layers. These are physical layer, data-link layer and network layer. Maximum packet transmission rate with X.25 protocol is 64 Kbps. A new and higher speed packet switching technique is Frame Relay. Switching is carried out in 2. layer with this technique. According to Frame Relay technique, fiber-optical lines are used in physical layer and traffic flow control is supervised by sophisticated computers. Typical transmission rate is 2 Mbps.
URI: http://hdl.handle.net/11452/8127
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
045301.pdf
  Until 2099-12-31
4.88 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons