Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/8086
Title: Zeytin kara suyunun arıtımında analitik teknikler ve optimizasyonu
Other Titles: Analytical techniques and optimization in treatment of olive mill waste water
Authors: Güçer, Şeref
Özer, Elif Tümay
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Kimya Anabilim Dalı.
Keywords: Zeytin kara suyu
UV foto-oksidasyon
BOİ
KOİ
TOC
Fenol
HPLC
GC-MS
AAAS
Olive mili waste water
UV photo-oxidation
BOD
COD
TOC
Phenol
FAAS
Issue Date: 25-Jul-2003
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Özer, E. T. (2003). Zeytin kara suyunun arıtımında analitik teknikler ve optimizasyonu. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Zeytin yağı üretimi sırasında meydana gelen atık suya kara su adı verilir. Bu atığın önemli bir çevre sorunu oluşturduğu bilinmektedir. Kara suyun organik fraksiyonunda bulunan polifenoller kara suya fitotoksik ve antimikrobiyal özellikler kazandırmaktadır. Ancak içeriğindeki bitki besin maddeleri ; kara suyun gübre olarak kullanılabilecek özellikte olduğunu göstermektedir. Çalışmamızda; kara suyun içerisindeki çözünmüş maddeler yapılarına göre iki grupta incelenmiştir. Bunlar; organik maddeler ve inorganik maddelerdir. Organik maddelerin analizinde toplam parametre olarak; KOİ, BOİ, TOC, toplam fenol ve UV optik yoğunluk incelenmiştir. Organik maddelerin tekli analizlerinde ise; HPLC ve GC- MS 'den yararlanılmıştır. Kara suyun inorganik bileşenlerinin saptanmasında AAAS kullanılmış ve bitki için önemli elementlerden Na, K, Cu, Fe ve Zn tayinleri gerçekleştirilmiştir. Analizler sırasında meydana gelebilecek girişimlerin en az olduğu optimum koşullar araştırılmıştır. Ayrıca çalışmamızda; atığın değişik amaçlar için kullanımı kısıtlayan organik bileşenlerinin gideriminde UV foto-oksidasyon basamağı kullanılmıştır. UV foto- oksidasyon işlemi ile atık suyun KOİ, BOİ, TOC ve toplam fenol giderimleri sırasıyla, %15; %64,2; %15; %75 olarak belirlenmiştir.
Olive mill waste water is generated olive oil extraction process. It's known that this waste is an important enviromental problem. Polyphenols which are included in organic fraction of olive mill waste water give phytotoxic and antimicrobial properties to this waste. However, nutrition of plants which is in the composition of olive mill waste water indicates that this waste can be used as fertilizer. In this study, dissolved matters in olive mill waste water were investigated two parts in terms of their structures. These are organic and inorganic matters. COD, BOD, TOC, total phenol and UV optical density were determinated for analyses of organic matters as total parameters. Single analysis of organic matters were obtained by using HPLC and GC-MS. Determination of inorganic components of olive mill waste water and Na, K, Cu, Fe and Zn which is vital for plants was provided FAAS. Optimum conditions were set for eliminating to interferences. In addition; UV photo-oxidation was used to eliminate organic compounds which limit using olive mill waste water for different purposes. COD, BOD, TOC, total phenol removal were determinated 15%; 64,2%; 15%; 75%, respectively by using UV photo-oxidation.
URI: http://hdl.handle.net/11452/8086
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
139920.pdf
  Until 2099-12-31
8.89 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons